Forside|Politik|Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Du skal føle dig tryg. Derfor skal vores sundhedsvæsen tilbyde behandling i verdensklasse. Personalet skal have bedre tid til dig, og der skal være praktiserende læger nok i dit lokalområde.

Vi arbejder for:

1

At du har en læge i nærheden af dig

2

En røgfri fremtid for vores børn

3

Korte ventelister

4

Mere tid til den enkelte patient

En læge i nærheden af dig

Vores egen læge er en afgørende del af vores sundhedsvæsen. For den praktiserende læge skaber tryghed og kender din sygdomshistorik. Desværre står over 100.000 danskere i dag uden fast familielæge – og 200.000 vil miste deres familielæge de næste tre år, hvis vi ikke gør noget. Derfor arbejder vi for at alle har en praktiserende læge i nærheden.

Derfor vil vi:

 • Uddanne 100 flere praktiserende læger årligt. 
 • Øge antallet af lægepraksisser i hele landet.
 • Gøre det lettere for praktiserende læger at investere i mere sundhedspersonale.

En røgfri fremtid for vores børn

Vi skal beskytte vores børn bedst muligt mod kræft og alvorlige sygdomme. Desværre begynder 40 børn under 18 år hver dag med at ryge. Ifølge Kræftens Bekæmpelse forventes det, at ca. hver tredje unge ryger vil dø som følge af den dårlige vane, såfremt de ikke skaffer sig af med den. Voksne har ret til at bestemme over deres eget liv, men børn og rygning hører ikke sammen.

Derfor vil vi:

 • Indføre røgfri skoletid for alle under 18 år i hele landet.
 • Hæve afgiften på cigaretter, så en pakke koster 60 kroner.
 • Forbyde køb af tobak på vegne af mindreårige.

Korte ventelister

Ventetiden på hospitaler kan betyde forskellen mellem liv og død. I 00’erne og 10’erne lykkede vi med at reduceret de faretruende lange ventelister på operationer fra 90 til 42 dage. Desværre er ventetiderne nu igen for lange, og sundhedsvæsenet er presset. Der er stadig store geografiske forskelle på, hvor lang ventetid du har til din behandling. 182 flere kvinder ville have fået behandling til tiden, hvis Region Hovedstaden havde været lige så gode til at behandle brystkræft som Region Syddanmark. Vi arbejder videre for kortere ventelister i hele landet.

Derfor vil vi:

 • Investere massivt i sundhedsvæsenet.
 • Uddanne mere sundhedspersonale.

Mere tid til den enkelte patient

Hvis der skal være tid til en god og omsorgsfuld behandling, kræver det, at der er ordentlige vilkår for vores sundheds- og plejepersonale. Eksempelvis må unødvendige dokumentationskrav og it-problemer aldrig stå i vejen for, at personalet kan levere omsorg. Vi ønsker at skabe gode arbejdsvilkår for sundheds- og plejepersonalet, så de kan levere den bedste pleje.

Derfor vil vi:

 • Fjerne unødvendigt bureaukrati, der står i vejen for sundhedspersonalets arbejde.
 • Ansætte flere i sundheds- og plejesektoren.
 • Sørge for, at ældre får mere pleje, som de selv frit kan bestemme over.