Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram

Et konservativt Danmark

Læs og hent hele partiprogrammet her

1. Familien er grundlaget for et velfungerende samfund.


2. Vores fortid, historie og arv er vores styrke, kun med denne kan vi møde fremtiden styrket. 1000 års kristen samhørighed har dannet samfundets værdigrundlag, derfor er Danmark et land med religionsfrihed og åbenhed overfor andre religioner.


3. Det Danske Riges Grundlov sikrer, at fortidens erfaringer danner grundlag for vores sameksistens med en folkekirke og et kongehus i et demokratisk samfund med ejendomsret, ytrings- og forsamlingsfrihed i respekt for individet og mindretal.


4. Danske borgere skal have fri og lige adgang til skoler og uddannelser der med kundskaber og færdigheder giver borgerne mulighed for at udleve deres fulde potentiale.


5. Offentlige fælles forpligtelser skal sikres af borgernes skatte- og afgiftsbetaling, ikke mere eller mindre. Pengene har det bedst i borgernes lommer.


6. De mest udsatte, dem der ikke kan klare sig selv, skal have hjælpen – flere skal klare sig selv. Borgerne skal have fri og lige adgang til sundhedsydelser og behandling.


7. Fremmede er velkomne i det danske samfund, hvis de ønsker at bidrage til samfundet med respekt for dansk lov, det danske sprog og indordne sig under dansk tradition og kultur.


8. Vi kæmper for et konsekvent og retfærdigt retssamfund, hvor hensynet til offerets rettigheder vejer tungere end hensynet til den kriminelle.


9. Virksomhederne er rygraden i det danske samfund, derfor skal de reguleres, beskattes og støttes mindst muligt. De skal have frihed til at skabe arbejdspladser, velstand og vækst.


10. De næste generationer skal overtage en bedre verden, derfor skal vi værne om miljøet og sikre, at Danmark har en ren og selvforsynende energi.


11. Samarbejdet med andre europæiske lande er vigtigt, især i fht. sikkerhed og frihandel. Samarbejdet i EU skal ske med respekt for vores lands suverænitet. Dansk udenrigspolitik skal sikre rigsfællesskabets interesser i fht. til andre lande og rigsfællesskabets borgeres interesser og sikkerhed i andre lande.


12. Det danske forsvar skal stå styrket, hvilket skal sikres via et intensiveret samarbejde i NATO og deltagelse i internationale missioner med henblik på at sikre danske interesser.