Konservative mærkesager

Nyt fra de sociale medier

Følg med og deltag i debatten på de sociale medier. Vi glæder os til at høre fra dig!

I Det Konservative Folkeparti arbejder vi hver dag for et mere borgerligt Danmark. Et Danmark, hvor det er nemmere at tage ansvar for sig selv og sine kære – et Danmark med lavere skat.

Vi kan godt lide at se vores politik blive til virkelighed – også selvom det betyder, at det bliver i små bidder. Dermed ikke sagt, at vi ikke inderligt ønskede os en stor skatteaftale i denne omgang. Men der skal som bekendt to til tango og 90 mandater til en skatteaftale.

Vi må dog ikke glemme de skattelettelser, som regeringen trods alt allerede har leveret. Faktisk opkræver vi 4,5 milliarder kroner mindre i skat i 2018 end i 2017.

 • Vi fjerner udligningsskatten på pensionsopsparinger.
 • Vi fjerner skatten på fri telefon og internet.
 • Vi gør håndværkerfradraget permanent.
 • Vi forhøjer beløbsgrænsen på børneopsparingen.

Regeringen har også sikret:

 • En lavere registreringsafgift, sænket fra 105% til 85%.
 • Billigere takster over Storebælt.
 • Et nyt ejendomsvurderingssystem, så skatteregningen for nuværende boligejere ikke stiger i 2021.
 • En erhvervspakke, hvor vi afsætter i alt 14,7 milliarder kroner frem 2025.

Det er alt sammen noget, der på bedste borgerlige vis skal give borgene lov til at beholde flere af deres egne penge og gøre det nemmere at være dansker. Ikke så hurtigt, som vi gerne ville – men Det Konservative Folkeparti sænker gerne skatten skridt for skridt.

Giv et bidrag

Hjælp os med at kæmpe for konservative hjertesager og visioner ved at give et bidrag til kampagner og arrangementer

Aktuelt

Det danske samfund er bygget på respekt for
loven og vores fælles værdier
. Et opgør med
parallelsamfund, og en bedre integration,
starter med, at vi kræver den respekt.

Søren Pape Poulsen

Parallelsamfund er en stor belastning for sammenhængskraften i samfundet og for den enkelte.

 • Det er en trussel mod vores moderne samfund, når frihed, demokrati, ligestilling og tolerance ikke accepteres som grundlæggende værdier. Og når rettigheder og pligter ikke følges ad.
 • Utrygheden i udsatte boligområder er med til at skubbe ressourcestærke borgere ud af områderne. Det gør det sværere at tiltrække nye borgere.
 • Det hæmmer børn og unges muligheder, når de vokser op uden at lære ordentligt dansk.
 • Det er et alvorligt indgreb i den enkeltes frihed og udfoldelsesmuligheder, når der udøves social kontrol over for kvinder og unge. Og når der er vold i hjemmet.
 • Det er en økonomisk belastning, når borgere ikke deltager på arbejdsmarkedet. Den seneste opgørelse fra Finansministeriet viser, at indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund kostede Danmark 36 milliarder kroner i 2015. Danske skatteydere kunne have sparet næsten 17 milliarder kroner, hvis ikke-vestlige indvandrere havde været i beskæftigelse i samme omfang som danskere.

Det er ved at være sidste udkald.

 

Læs om Regeringens strategi mod parallelsamfund her

Læs hele regeringens strategi

Download