Stærke rødder i en omskiftelig tid

I gamle dage blev vi sjældent gamle. Der var høj børnedødelighed, masser af sygdom, og en rift i fingeren kunne være livsfarlig. I dag har vi vacciner og behandlinger, der redder os. Vi har gennemlevet en historie fyldt med udfordringer, og vi har klaret skærene. Men ingen af disse udfordringer minder om dem, vi står over for nu.

For selvom vi på mange måder har det godt her i vores rige og trygge land, så er vi også under pres, så det kan mærkes helt ind i samtalekøkkenerne. Børn har skolevægring, unge mistrives og ældre er ensomme. Vi går og mangler hinanden. Og vi stresser og grubler og føler, at tiden går for hurtigt. Vi har ikke de samtaler i køkkenet med vores familie, som vi havde drømt om. Omkring os ændrer verden sig. Klimaet er i krise, temperaturen stiger og dyrearter uddør. Og vi danskere får færre og færre børn, og fortsætter dét, uddør vi også. Og nu er der også krig i Europa.
Igen.

Ja, vi er blevet moderne, eller i hvert fald lever vi i en moderne verden, hvor vi er mindre afhængige af hinanden og kommer hinanden mindre ved end før. Vi tager i fitnesscenter i stedet for til holdsport, og vi betjener os selv ved kassen i supermarkedet. Vi er ensomme bag hver vores skærm. Men selvom vi er mindre afhængige af hinanden, hænger vi stadig sammen. For vi er sociale væsener, der har brug for at være en del af en større sammenhæng, og hvis vi kun beskæftiger os med os selv, visner en del af vores menneskelighed. Vi risikerer at blive hægtet af hinanden.

Det er tid til at finde os selv igen. Og finde hinanden. Vejen til fællesskabet går gennem vores rødder. For vi deler traditioner, normer og sprog, og det er netop i det, vi har til fælles, at vi kan finde sammenhold og styrke. Styrken til at tage ansvar for verden i den tid, vi er her på Jorden. Det er vores ansvar at videregive det bedste fra vores historie og kultur til den tid, der kommer efter os. Så også fremtiden kan kende sine rødder og suge næring fra dem.

Derfor skal vi insistere på dannelse. For vi skal ruste os selv til fremtiden ved at finde værdien i dem, vi er. Hvis vi ikke gør det, sammen, ophører vi med at være et folk. Så bliver vi rodløse individer uden noget dybere til fælles. Så er det os, der formøbler Danmarks historie, skønhed, og potentiale.

Aldrig har vi haft mere brug for fast grund under fødderne. Aldrig har der været mere brug for, at vi kender vores værdier. Det er her, det konservative værdigrundlag har fornyet relevans.

Under dette kan du læse vores bud på, hvad det værdigrundlag er. Om hvad, vi synes, er vigtigt. Derfor starter vi med familien i den fortælling, du skal til at læse nu. For familien er ikke bare kernen i samfundet. Det er den primære kilde til kærlighed i livet.

Vi har skrevet ud fra vores egne følelser, vores livserfaring og vores menneskelige intuition. Og vi har gjort det, fordi vi har drømme og håb for Danmark. Som konservative har vi ganske vist ikke en færdig formel for det ideelle samfund, som alle skal rette ind efter – men vi har et stort gåpåmod og høje forventninger.

Vi er faktisk helt begejstrede bare ved tanken om alle de muligheder, vi har her i landet! Derfor har vi dedikeret de næste sider til at give vores bud på, hvor Danmark skal bevæge sig hen. Og hvordan vi genfinder hinanden i en tid, der presser os væk fra hinanden. Her får du vores konservative værdigrundlag.

Det konservative værdigrundlag