Har du modtaget et brev fra os?

I løbet af valgkampen sender vi breve ud til udvalgte husstande i Danmark. Læs mere om, hvorfor du er en af dem, her.

Hvorfor får jeg et brev?

Vi har sendt dig et brev fordi din adresse indgår i en gruppe af adresser – et såkaldt segment. Dit navn kender vi kun fordi du står i telefonbogen. Segmenteringen er baseret på en række statistiske (ikke personfølsomme) data. Formålet er at sikre, at vores budskab er så relevant som muligt for modtagerne.

Hvis vores brev eller parti ikke er relevant for dig ifm. folketings- eller Europa-Parlamentsvalget 2019 beklager vi naturligvis meget ulejligheden og håber på din forståelse.

De statistiske data, der er brugt til at udsende brevet, er lavet ud fra klynger af flere husstande. Det betyder, at du ikke har modtaget et brev fordi lige præcis du er i målgruppen, men fordi du bor i en klynge af husstande, som vi gerne vil oplyse om konservative mærkesager

I Danmark er det tilladt at anvende offentlige data til segmentering inden for Databeskyttelseslovgivningen rammer. Jo mere personlige disse statistiske data er, jo større er dog lovgivningens og vores hensyn til diskretion. F.eks. kan vi med stor sandsynlighed (omkring 98%) sikre, at vores breve sendes til folk, der bor i ejerbolig. Men mere personspecifikke data, som eksempelvis alder, formue, uddannelse osv., baseres bl.a. på statistiske data fra Danmarks Statistik og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. 

Den usikkerhed gør, at vi desværre en sjælden gang imellem oplever, at brevet adresseres til personer, som vi ikke havde til hensigt at sende et brev til, f.eks. mindreårige eller afdøde. Det kan desværre ikke undgås, men det er selvfølgelig MEGET beklageligt, når det sker!  

Hvor har I mine data fra?

Data til brev-kampagner har vi fra det, der populært kaldes telefonbogen eller 118. Ifølge Telelovens §31 skal teleselskaberne stille navne, telefonnumre og adresser på deres abonnenter til rådighed for et nationalt, offentligt register. Det er derfra, vi henter data via en professionel datadistributør (Geomatic).

Hvorfor må I det?

Dataene i telefonbogen – kaldet teledata – er tilgængelige for enhver og kan distribueres systematisk af datadistributører (vi bruger Geomatic). Det er datadistributøren, der henter disse data, behandler dem og videresælger dem til bl.a. vores kampagne. Inden de sælger navne, adresser og telefonnumre fra teledata, bearbejder de dem, bl.a. ved at validere data, for at mindske risikoen for, at der indgår børn eller afdøde i leverancen. Samtidig evaluerer de data, og ved at anvende data fra flere andre offentlige datakilder, udvælger de den person i husstanden, som med størst sandsynlighed er beslutningstager.

Hvad med GDPR (EU’s persondataforordning)?

Dataene om navn, adresse og telefonnummer fra telefonbogen betegnes som ikke-følsomme personoplysninger, og Datatilsynet har selv udtrykt, at data, der stammer fra offentligt tilgængelige kilder lovligt kan videregives til både kampagner og markedsføring inden for bestemmelserne i databeskyttelses- og markedsføringsloven.

De dataudtræk, der anvendes til at sende de adresserede breve slettes umiddelbart efter brevene er trykt og pakket.

Der foreligger en legitim interesse i, at sende valgmateriale ud til borgere, ved et forestående valg. Et partivalg vedrører alle borgere og det er derfor i offentlighedens interesse, i anledningen af et forestående demokratisk valg, at informeres om partiets politik, værdier samt mærkesager for at sikre et valg på et oplyst grundlag. Formålet med behandlingen af dine kontaktoplysninger er derfor lovlig, jf. GDPR artikel 6 stk. 1, litra f).

Som afsendere er vi, jf. artikel 14 i GDPR forpligtet til at oplyse om, hvor vi har dine data fra og hvordan de bliver behandlet. Disse oplysninger fremgår af denne side.

Du har ret til at anmode den dataansvarlige (Det Konservative Folkeparti) om at gøre dine rettigheder i henhold til GDPR gældende. Dvs. indsigtsret, retten til sletning eller begrænsning af behandling, indsigelsesret samt dataportabilitet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke overholder den gældende Databeskyttelseslovgivning

Men jeg står på Robinsonlisten!

Robinsonlisten beskytter borgere mod uanmodet markedsføring. Men da materiale fra politiske partier betragtes som folkeoplysning, har danske partier mulighed for også at sende materiale til denne gruppe af borgere. Det er vigtigt for os, at du ikke går glip af oplysninger om dine valgmuligheder til et demokratisk valg fordi du ikke ønsker reklamer fra kommercielle aktører.

Hvis vores brev er uønsket beklager vi naturligvis meget ulejligheden og håber på din forståelse.

Bliv klogere på data og “direct mail”: https://geomatic.dk/dk/til-borgere/