Familien i centrum

Det Konservative Folkepartis forhandlingsoplæg til finansloven for 2024

Vores udgangspunkt er godt. 

På tværs af skiftende generationer har vi bygget et af verdens bedste samfund. Et frit og trygt demokrati, hvor vi har tillid til hinanden. Hvor vi deler den samme kultur og de samme værdier. Hvor vi hver har vores frihed, og hvor vi tager ansvar for hinanden.

Vi har stærke rødder, men vi lever i omskiftelige tider.

Ungdommen er presset af mistrivsel, flere og flere føler sig ensomme, og familier splitter op og flytter fra hinanden som aldrig før. Den danske natur er ved at miste sin glans, vores have og søer tager skade, og vores levevis er på kollisionskurs med klimaet.

Hvis Danmark, som vi kender det, skal bestå, skal vi styrke de rødder, vi har tilfælles. Vi skal passe på vores skove og kyster, og vi skal give plads til fællesskaberne. 

Det allervigtigste fællesskab er familien. Det er her, vi finder den grundlæggende tryghed, som ruster os til resten af livet. Det er her, forældre videreformidler de værdier og traditioner, som Danmark er bygget på, til næste generation. Det skal vi give plads til.

Derfor vil vi give familierne bedre vilkår og mere frihed til at indrette sig, som de finder bedst. Det gælder alt fra friheden til at vælge den rigtige skole til sine børn, hjælp og rådgivning, når det ser sort ud, til arveregler, der sætter den nære familie først, og servicefradrag, der giver albuerum i hverdagen.

Vi vil også styrke de fællesskaber, som vi frivilligt involverer os i. Det skal være nemt at tage del i civilsamfundet og være noget for andre. Derfor skal der ryddes op i de regler, som i dag sætter unødige benspænd for alt fra håndboldtræneren til besøgsvennen, ligesom det skal være nemmere at støtte de frivillige foreninger, som holder sammen på Danmark.

I virkeligheden handler det om, at vi vil overholde generationskontrakten. Vi vil bevare alt det, der forbinder os, så det også kan holde sammen på kommende generationer.

Derfor afsætter vi også størstedelen af vores forhandlingsoplæg til tiltag, der skal værne om vores natur og skrue op for den grønne omstilling. Vi vil iltsvindet i vandet til livs, og vi vil sikre, at den danske særegne natur består, så Danmark også i fremtiden er et land med bugtende åer, grønne skove og smukke kyster.

Slutteligt vil vi gøre livet nemmere for de iværksættere, som skaber værdi og vækst for Danmark. Vores velstand og velfærd afhænger af, at der er nogen, der får den gode ide og fører den ud i livet. Derfor skal vi fjerne de hindringer, som i dag gør tilværelsen som selvstændig svær. At gå sine egne veje skal ikke indebære, at man må give afkald på fællesskaberne.

Vi vil et samfund, hvor familien kommer først. Et samfund, hvor vi kommer hinanden ved, og hvor vi tager ansvar for os selv og hinanden. Et samfund, hvor ensomhed og mistrivsel bliver mødt af fællesskab og omsorg. Et samfund, hvor vi passer på vores natur og vores velstand. Et samfund, hvor den enkelte bruger sin frihed på at være noget for andre.

Det forsøger vi med dette forhandlingsoplæg. Det er ikke et samlet katalog over alt det, vi ville gøre, hvis vi havde 90 mandater. Men det er et forsøg på at trække regeringens politik i en mere konservativ retning, hvor vi værner om naturen, styrker fællesskaberne og sætter familien i centrum.

Læs hele forhandlingsoplægget