Forslag til folketingsbeslutning
om kommunernes fritagelse for skattesanktion i forbindelse med udligningsreformen

”Kommunale skatteforhøjelser til finansiering af samtlige tab i forhold til 2020 som følge af udligningsreformen, herunder tab ved ophør af de to kompensationsordninger og faktisk tab på ændret befolkningstilbagegangkriterie, skal uanset gældende lov (lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning) ikke udløse skattesanktion til staten.”

Bemærkninger til forslaget:

Kommunerne har i henhold til udligningsloven fået tildelt en skatteramme til skatteforhøjelser som følger af opgjorte tab på udligningsreformen. En række kommuner har tab ud over de tab, som er opgjort i udligningslovens bemærkninger. Det er tab som følge af ophør af kompensationsordningen for ny uddannelsesstatistik for udlændinge og ændret opgørelse af ældreudgifter. Hertil kommer, at tabet på ændret befolkningstilbagegangkriterie er opgjort som et gennemsnit for forudgående tre år, modsat de øvrige konsekvenser af udligningsreformen, som er opgjort i forhold til kun 2020.

Kommunerne skal således have mulighed for – uden skattesanktion til staten – at hæve skatten til finansiering af samtlige tab i henhold til ovennævnte opgørelse inkl. yderligere på udligningsreformen.

Gennemførelse af forslaget vil ikke øge Statens udgifter.