Forslag til folketingsbeslutning
om neutralisering af ekstra udligning i forbindelse med udligningsreformen

”De kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger, som overstiger 125 pct. af landsgennemsnittet, skal ved forhøjelse af udskrivningsprocenten til et niveau over 23,25 pct. kompenseres af staten for disse kommuners endnu højere udgifter til udligningen, som er en følge af en tvungen  ekstra – og skjult – udligning.

Kompensationen fra staten modregnes i bloktilskuddet for kommunerne.

Hvis en kommune, som modtager kompensation, senere nedsætter sin udskrivningsprocent, bortfalder kompensationen fra staten forholdsmæssigt.”

Bemærkninger til forslaget:

En række kommuner er som følge af udligningsreformen blevet pålagt en større udgift til udligning. Disse kommuner kan helt eller delvist hæve skatten uden at blive pålagt skattesanktion til staten. Men når kommuner hæver skatten for at finansiere den yderligere udgift til udligning, bliver nogle få kommuner påført en yderligere sanktion i form af ekstra udligning. En sådan ekstra udligning er ikke nævnt i udligningsreformen eller dens bemærkninger og fremstår således ikke på nogen måde som en del af intentionen i udligningsreformen.

Disse få kommuner, der bruger udligningsreformens mulighed for skatteforhøjelse, vil således samtidig få en ekstra sanktion i form af den ekstra udgift til udligning, både for så vidt angår den sanktionsfrie skatteforhøjelse, som kan ske i henhold til udligningsloven, samt den yderligere tvungne skatteforhøjelse som følge af den skjulte, ekstra udligning. Dette virker både ulogisk og uretfærdigt.

Forslaget vil være udgiftsneutralt for såvel staten som for øvrige kommuner. Forslaget vil således betyde, at de øvrige kommuner ikke får et ekstra bidrag, som de aldrig har forudsat, kunnet forvente eller måske heller ikke vil være opmærksom på, de får –  og måske slet ikke registrerer særskilt, når de måtte modtage sådanne bidrag.

Forslaget vil betyde, at de omtalte kommuner, som er nødsaget til at hæve skatten, ikke tvinges til en yderligere skatteforhøjelse som følge af utilsigtet konsekvens af udligningsreformen.