Region Nordjylland

Regionsrådet

Per Larsen
Regionsrådsgruppeformand - Anvendes ikke længere, brug Gruppeformand, Regionsrådsmedlem
Jens-Henrik Kirk
Regionsrådsmedlem
Kim Frost
Regionsrådsmedlem
Per Møller
Regionsrådsmedlem
Pia Buus Pinstrup
Regionsrådsmedlem
Tage Leegaard
Regionsrådsmedlem
Vibeke Gamst
Regionsrådsmedlem

Regionsudvalget

Michael Folkersen
Formand
Ilse Skadhauge Larsen
Næstformand
Bjarne Villadsen
Kasserer
Kim Nordgaard Olesen
Sekretær