Region Sjælland

Regionsrådet

Christian Wedell-Neergaard
Regionsrådsmedlem
Helge Adam Møller
Regionsrådsmedlem
Helle Laursen Petersen
Regionsrådsmedlem
Lars Lindskov
Regionsrådsmedlem
Tina-Mia Eriksen
Regionsrådsmedlem

Regionsudvalget

Keld Holm
Formand
Birgitte Schytte
Medlem
Christen Lauritz Galsgaard
Medlem
Helle Laursen Petersen
Medlem
Niels Erik Christensen
Medlem