Region Sjælland

Regionsrådet

Christian Wedell-Neergaard
Gruppeformand, Regionsrådsmedlem
Brigitte Klintskov Jerkel
Regionsrådsmedlem
Per Hovmand
Regionsrådsmedlem

Regionsudvalget

Allan Tirsgaard Larsen
Formand
Christian Wedell-Neergaard
Regionsrådsgruppeformand
Ellen Manelius Knudsen
Medlem
Keld Holm
Medlem
Niels Erik Christensen
Medlem