Region Syddanmark

Regionsrådet

Michael Nielsen
Regionsrådsmedlem
Morten Weiss-Pedersen
Regionsrådsmedlem

Regionsudvalget

Anna-Marie Bloch Münster
Formand
Anne Marie Smith Henriksen
Næstformand
Niels Christian Winum
Økonomiansvarlig
Jonna Refstrup
Sekretær