Region Syddanmark

Regionsrådet

Michael Nielsen
Regionsrådsmedlem
Morten Weiss-Pedersen
Regionsrådsmedlem
Roya Moore
Regionsrådsmedlem

Regionsudvalget

Anna-Marie Bloch Münster
Formand
Anne Marie Smith Henriksen
Næstformand
Niels Christian Winum
Kasserer
Hans Jørgen Drotner Tarnow Borg Larholm
Medlem