Københavns Omegns Storkreds

Henrik Sølje Weiglin
Næstformand
Thomas Vallentin
Økonomiansvarlig
Ivan Skafte-Bundgaard
Sekretær
Birgitte Dember
Storkredsbestyrelsesmedlem
Christine Bernt Henriksen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Dan Kornbek Christiansen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Finn Fritz
Storkredsbestyrelsesmedlem
Jens Chr. Larsen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Kira Kruse Willmarst
Storkredsbestyrelsesmedlem
Kit Claudi Grøn-Iversen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Lars Hjelmqvist
Storkredsbestyrelsesmedlem
Lone Simonsen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Marianne K. Friis Ladegaard
Storkredsbestyrelsesmedlem
René Ahlgren-Møller
Storkredsbestyrelsesmedlem