Københavns Omegns Storkreds

Chris Lassen Jensen
Formand
Henrik Sølje Weiglin
Næstformand
Lars Østenfjeld
Økonomiansvarlig
Birgitte Dember
Storkredsbestyrelsesmedlem
Brian H. Nordstrøm
Storkredsbestyrelsesmedlem
Christine Bernt Henriksen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Dan Kornbek Christiansen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Finn Fritz
Storkredsbestyrelsesmedlem
Jens Chr. Larsen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Kim Drejer Nielsen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Kit Claudi Grøn-Iversen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Lars Hjelmqvist
Storkredsbestyrelsesmedlem
Marcus Stuhr Perathoner
Storkredsbestyrelsesmedlem
Marianne K. Friis Ladegaard
Storkredsbestyrelsesmedlem
Mia Petersen
Storkredsbestyrelsesmedlem
Nils Jul Gjerlev
Storkredsbestyrelsesmedlem
Steffen Mølgaard Hansen
Storkredsbestyrelsesmedlem