Allerød vælgerforening

Bestyrelsen

Faruk Kilic
Formand
Lars Bacher
Næstformand
Erik Rasmussen
Økonomiansvarlig
Leif Johansen
Sekretær
Henrik Mørup
Bestyrelsesmedlem
Kjel Bording Johansen
Bestyrelsesmedlem

Kandidater


Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Politikere

Jørgen Johansen
Borgmester, Byrådsmedlem
Erik Lund
Gruppeformand, Byrådsmedlem
Axel Nielsen
Byrådsmedlem
Gurli Nielsen
Byrådsmedlem
Lars Bacher
Byrådsmedlem
Marie Kirk Andersen
Byrådsmedlem
Martin H. Wolffbrandt
Byrådsmedlem