Brønderslev vælgerforening

Bestyrelsen

Ole Agger Hansen
Formand
Thomas Greve Lund
Næstformand
Torben Houge Nielsen
Kasserer
Jan Rønnov Pederen
Bestyrelsesmedlem
Jette Schiønning Aasholm
Bestyrelsesmedlem
Stinne Reng
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Janni Mølgaard Høybye
Byrådsmedlem
Peter Stecher
Byrådsmedlem