Brønderslev vælgerforening

Bestyrelsen

Ole Agger Hansen
Formand
Mikael Christensen
Næstformand, Medlemsansvarlig, Sekretær
Torben Houge Nielsen
Kasserer
Jan F. Johansen
Bestyrelsesmedlem
Jette Schiønning Aasholm
Bestyrelsesmedlem
Stinne Reng
Bestyrelsesmedlem
Thomas Greve Lund
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Janni Mølgaard Høybye
Byrådsmedlem
Peter Stecher
Byrådsmedlem