Fanø vælgerforening

Bestyrelsen

Anja Parbst Høst
Formand
Andreas Højgaard Vang
Bestyrelsesmedlem
Christian Lorenzen
Bestyrelsesmedlem
Kjeld Nielsen
Suppleant
Sanne Danquard
Suppleant

Politikere

Anja Parbst Høst
Byrådsmedlem
Christian Lorenzen
Byrådsmedlem