Frederikshavn vælgerforening

Bestyrelsen

Tomo Kijanovic
Formand
Thomas Rugholm
Næstformand
Medlemsansvarlig
Hans Kristian Byrialsen
Kasserer
Inge Carlé
Sekretær
Per Allerup
Webmaster
Bjarke Andersen
Bestyrelsesmedlem
Helle Bonde Jensen
Bestyrelsesmedlem
Jens Martin Fjordbak
Bestyrelsesmedlem
Khadija Veronique Mbilizi
KU-repræsentant
Ann-Mette Willhøft
Suppleant
Karin Nordmann Ernst
Suppleant

Politikere

John Lamp Henriksen
Byrådsmedlem
Peter Laigaard
Byrådsmedlem