Furesø vælgerforening

Bestyrelsen

Torben Qvist
Formand
Sven Krarup Nielsen
Næstformand
Erik Hammer
Kasserer
Erik Andersen
Webmaster
Suppleant
Sanne Ottogreen Sejrbo-Dekker
Webmaster
Suppleant
Anne-Lise Thorsen
Bestyrelsesmedlem
Christian Thygesen
Bestyrelsesmedlem
Emma Juul Hansen
Bestyrelsesmedlem
Henrik Christensen
Bestyrelsesmedlem
Iben Hvilsted-Olsen
Bestyrelsesmedlem
Jesper Holst
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Egil Fabritius Hulgaard
Byrådsmedlem
Lars Carstensen
Byrådsmedlem
Niels Jørgen Brandt
Byrådsmedlem
Rikke Blak-Kristiansen
Byrådsmedlem
Yuying Chen
Byrådsmedlem