Hedensted vælgerforening

Jørgen Brandt
Formand
Søren Vanting
Næstformand, Økonomiansvarlig
Jette-Kirsten Larsen
Medlemsansvarlig
Claus Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Gert Germandsen
Bestyrelsesmedlem
Lars Jensen
Bestyrelsesmedlem