Herlev vælgerforening

Bestyrelsen

Brian H. Nordstrøm
Formand
Dorte Vilhelmsen
Næstformand
Chresten Heide-Anderson
Økonomiansvarlig, Medlemsansvarlig
Carsten Sonne Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Henrik Hilleberg
Bestyrelsesmedlem
Ivan Skafte-Bundgaard
Bestyrelsesmedlem
Niels-Ejlif Valentin
Suppleant

Kandidater


Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Byrådskandidat

Politikere

Henrik Hilleberg
Gruppeformand, Byrådsmedlem
Hanne Bjørn-Klausen
Byrådsmedlem