Hjørring vælgerforening

Bestyrelsen

Carsten Nielsen
Formand
Kim Nordgaard Olesen
Næstformand
Svend Hjorth
Kasserer
Mathias Holger Nielsen
Medlemsansvarlig, Sekretær, Webmaster
Lars Christian Thomsen
Bestyrelsesmedlem
Allan Sørensen
Suppleant

Politikere

Per Møller
Gruppeformand, Byrådsmedlem
Birgit Amtoft
Byrådsmedlem
Daniel Vestergaard
Byrådsmedlem
Kim Bach
Byrådsmedlem
Mathias Holger Nielsen
Byrådsmedlem
Mette Jensen
Byrådsmedlem
Søren Homann
Byrådsmedlem