Holbæk vælgerforening

Bestyrelsen

Ane-Jette Jacobsen
Formand
Medlemsansvarlig
Jens Ravnsbæk Andersen
Næstformand
Caspar Christensen
Kasserer
Medlemsansvarlig
Jan Bybjerg Pedersen
Sekretær
Julie Christensen
Bestyrelsesmedlem
Lars Boisen
Bestyrelsesmedlem
Anders Rasmussen
Suppleant
Thomas Christophersen
Suppleant

Politikere

Kurt Næsted
Byrådsmedlem
Stampe Duus
Byrådsmedlem