Lemvig vælgerforening

Rasmus Porup
Næstformand
Knud Jeppesen
Kasserer
Benedicte Hjerl Carstensen
Bestyrelsesmedlem
Henriette Nørkjær
Bestyrelsesmedlem
Kirsten Rommelhoff Carstensen
Suppleant
Svend Hauge Hyldgaard
Suppleant