Samsø vælgerforening

Bestyrelsen

Per Laumann Hingel
Formand
Webmaster
Martin Sørensen
Næstformand
Ellen Koldby Jensen
Kasserer
Medlemsansvarlig
Sekretær
Jens Fokdal
Bestyrelsesmedlem
Morten Øster Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Pia Gjellerup Christiansen
Suppleant
Steffen Fjeldsted Kristiansen
Suppleant

Politikere

Per Urban Olsen
Byrådsmedlem
Peter Askjær
Byrådsmedlem