Stevns vælgerforening

Bestyrelsen

Anja Juel Larsen
Formand
Dorthe Winberg
Byrådsmedlem
Bestyrelsesmedlem
Michael Ring Møller Jensen
Næstformand
Kasserer
Marie Louise Loberg
Medlemsansvarlig
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Benny Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Ellen Manelius Knudsen
Bestyrelsesmedlem
Eskild Olsen
Bestyrelsesmedlem
Hans C. Bech
Suppleant

Politikere

Dorthe Winberg
Byrådsmedlem
Bestyrelsesmedlem
Mikkel Lundemann Rasmussen
Gruppeformand
Byrådsmedlem
Emil Larsen
Byrådsmedlem