Niels Flemming Hansen

Spidskandidat

Spidskandidaten vil sætte
danskerne på dagsordenen

I dag er han folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Alligevel har Niels Flemming Hansen valgt at stille op til Europa-Parlamentet, og det er der faktisk en god grund til, forklarer han. Som formand for Folketingets Europaudvalg har han på nærmeste hold oplevet, hvor meget lovgivning der ikke tager højde for danskerne.

”Det er måske ikke alle, der er klar over det, men rigtig meget af den lovgivning, der har indflydelse på vores hverdag, kommer faktisk fra parlamentet i Bruxelles. Problemet er, at når den først er vedtaget dernede, så kan vi ikke ændre den i Folketinget”, forklarer han og uddyber:

”Som formand for Europaudvalget har jeg set, hvordan vi bliver pålagt lovgivning fra EU på alt fra barselsregler til transport. Og det er altså ikke lige godt alt sammen. Jeg tror, at vi kan få meget mere ud af EU-samarbejdet, hvis vi sørger for, at danske interesser er på dagsorden-
en i Bruxelles. Det vil jeg kæmpe for”.

Det betyder først og fremmest, at EU alene skal tage sig af de problemer, vi er fælles om. Det gælder særligt klima, ydre grænser og sikkerhedspolitik. Dertil er det vigtigt, at danske virksomheder har gode vilkår i EU, forklarer Niels Flemming Hansen.

”Der er ingen tvivl om, at EU er en gevinst for Danmark. Men beslutninger bliver bedst af at blive truffet så tæt på borgerne som muligt. Og der kan altså være langt fra Bruxelles til danskernes hverdag. Derfor vil jeg arbejde for, at EU alene løser de problemer, som vi bedst løser i fællesskab. Resten klarer vi fint herhjemme”, afslutter spidskandidaten