Anders Johansson

Medlem af Folketinget

Ordførerskaber

Erhvervsordfører, By-, bolig- og bygningsordfører , Forbrugerpolitisk ordfører, Finans- og reformordfører, Skatte- og afgiftsordfører og Beskæftigelsesordfører

CV

Født 9. marts 1981.

Erhverv

  • Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fyns Storkreds fra 26. april 2016 (stedfortræder for Mai Mercado).
  • Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fyns Storkreds fra 4. december 2015 til 19. januar 2016 (stedfortræder for Mai Mercado).
  • Arbejder med shipping hos Hermann C. Boye & Co.

Tillidshverv

  • Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 1. jan. 2010
  • Formand for Kultur og Socialudvalget, Formand for Handicaprådet, Formand for LBR m.fl.
  • Bestyrelsesmedlem i Marstal Søfartsmuseum, Ærø Museum, Ærø Ungdomsfond m.fl.

Følg Anders på de sociale medier

Folketingsgruppen

Billede af Mette Abildgaard
Gruppeformand, Folketingsmedlem
Billede af Orla Østerby

Orla Østerby

Folketingsmedlem