Brigitte Klintskov Jerkel

Medlem af Folketinget

Ordførerskaber

Ligestillingsordfører, Psykiatriordfører, Sundheds- og forebyggelsesordfører, Ældreordfører, Uddannelses- og forskningsordfører og Ordfører for nordisk samarbejde

CV

Født 1969 i Gentofte kommune. Mor til to drenge på 22 og 25 år.

Erhvervserfaring

  • Socialrådgiver i et Jobcenter indenfor sygedagpengeområdet
  • Socialrådgiver i Solrød og Stevns kommuner
  • Dagplejer i Greve kommune
  • Pædagogmedhjælper i en daginstitution i Frederiksberg kommune
  • Byrådsmedlem Greve Byråd fra 1. januar 2006 (tidl. 1.viceborgmester)
  • Medlem Region Sjælland fra 1. januar 2014
  • Bestyrelsesmedlem Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg siden 2014.

Uddannelse

  • Socialrådgiver og NLP business coach
  • HF Greve Gymnasium

Folketingsgruppen

Gruppeformand, Folketingsmedlem