Merete Scheelsbeck

Medlem af Folketinget

Ordførerskaber

EU-ordfører, Kulturordfører, Ligestillingsordfører, Ordfører for Grønland og Færøerne, Uddannelses- og forskningsordfører og Udviklingsbistandsordfører

CV

  • Født i 1986 og bosat i Taastrup
  • Uddannet Cand.merc fra Copenhagen Business School 
  • Byrådsmedlem i Høje-Taastrup fra 1. januar 2006. Formand for Eliteidrætsbestyrelsen og Fritids- og Kulturudvalget samt medlem af Økonomiudvalget 
  • Kommunikationskonsulent i Midt- og Vestsjællands Politi 

Følg Merete på de sociale medier

Folketingsgruppen

Gruppeformand, Folketingsmedlem

Erik Lund

Folketingsmedlem