Et tættere rigsfællesskab

Rigsfællesskabet mellem de tre lande Grønland, Færøerne og Danmark er hjerteblod for Det Konservative Folkeparti. Vi ønsker at styrke Rigsfællesskabet og bevare det i al fremtid.

Rigsfællesskabet må ikke glide fra hinanden, fordi Danmark holder sig tilbage fra at være til stede i
Grønland og på Færøerne og i stedet lader andre magter fylde mere og mere på Danmarks bekostning.

Grønland og Færøerne har deres egen stærke og enestående identitet, sprog og kultur, som vi i Danmark ikke ønsker at svække eller tage fra dem. Rigsfællesskabet skal være rummeligt og ligeværdigt og værne om de tre landes særpræg. Grønlændere og færinger skal dog også vide, at Danmark også er deres land.

De skal føle sig velkommen og hjemme i Danmark, ligesom danskere skal kunne føle sig hjemme og
velkommen i Grønland og på Færøerne.

Rigsfællesskabets lim er samkvemmet mellem mennesker. Derfor fokuserer vi i dette udspil på at
styrke samarbejdet og rammerne for at have noget med hinanden at gøre på tværs af de tre lande. Det handler for en gangs skyld ikke udelukkende om forsvarspolitik, men om muligheden for skoleophold, borgerservice og om oprettelsen af et ministerium for Rigsfællesskabet

Læs hele udspillet her