Det mener vi om

Arbejde og beskæftigelse

Vores beskæftigelsespolitik handler om at sikre, at det altid kan betale sig at tage et arbejde og gøre en ekstra indsats. Vi vil give ansvaret tilbage til danskerne – og flere skal i fremtiden kunne forsørge sig selv og deres familier.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En øget økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. I dag kan det ikke betale sig at arbejde for tusindvis af danskere.
  • Flere muligheder for at gøre en ekstra indsats, flere fordele ved at tage et arbejde og bedre adgang for vores virksomheder til den nødvendige arbejdskraft.
  • En gevinst på minimum 3.000 kroner om måneden for alle, eller en ekstra timeløn på 20 kroner, ved at gå fra offentlig forsørgelse til at være i beskæftigelse.

Det skal kunne betale sig at arbejde

Det skal kunne betale sig at arbejde, at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og tage en uddannelse frem for at være på passiv offentligt forsørgelse. Det er et personligt ansvar at kunne forsørge sig selv og sine nærmeste.

Det offentlige skal sikre et grundlæggende sikkerhedsnet, der holder hånden under dem, der er midlertidigt ledige, og dem der er mere permanent ledige på grund af alvorlig sygdom. Men sikkerhedsnettet må aldrig blive en sovepude. Det er hverken til gavn for den ledige eller for samfundet. Derfor skal ydelser som dagpenge og kontanthjælp fortsat modsvares af et håndfast krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig skal vi sikre, at ydelserne har et niveau, så det altid kan betale sig at arbejde. Udgangspunktet må være, at alle danskere skal have en gevinst på minimum 3.000 kroner om måneden ved at tage et normalt fuldtidsarbejde i forhold til at stå udenfor arbejdsmarkedet.

Vi vil have resultater frem for proces

Et konservativt beskæftigelsessystem har fokus på resultater frem for proces og sigter mod at styrke det frie initiativ og sætte systemet i anden række. Sådan et system har vi desværre ikke i dag, hvor socialrådgivere i landets jobcentre bruger mere end 80 procent af deres arbejdstid på bureaukrati. Samtidig bruger Danmark næsten tre gange så mange penge på den aktive beskæftigelsespolitik som gennemsnittet i OECD, mens intet tyder på, at den danske beskæftigelsesindsats er tilsvarende bedre til at få ledige i job.

Vi skal tilbage til kernen, hvor jobcentrene fokuserer deres kræfter på kontakten med de potentielle arbejdsgivere. Desuden bør man afskaffe lediges krav på 6 ugers uddannelse og indføre skrappere sanktioner, hvis den ledige ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Flere skal ind på arbejdsmarkedet

De kommende år vil Danmark komme til at mangle arbejdskraft. Der bliver flere, der skal på pension og færre til at tage over. Hver gang fem forlader arbejdsmarkedet, er der kun fire, der står klar til at tage over. Der bliver altså flere til at bruge pengene og færre til at tjene dem.

Derfor skal vi arbejde for, at flere i den arbejdsdygtige alder kommer ind på arbejdsmarkedet. Konkret bør efterlønnen afskaffes helt og man bør se på om niveauet for kontanthjælp og dagpenge for nogle grupper skal justeres, så de får større tilskyndelse til at komme i beskæftigelse.