Familier og børn

Vores familie- og børnepolitik handler om at styrke og give ansvaret tilbage til det vigtigste fællesskab i vores liv: familien.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Flere muligheder til de danske familier. Familien repræsenterer den ubetingede kærlighed og den betingelsesløse håndsrækning.
  • En tilbagevenden til et samfund, hvor vi hjælper hinanden, før vi tyer til staten. Derfor arbejder Det Konservative Folkeparti for at give familierne mere frihed og overskud i hverdagen.
  • En afskaffelse af skatten på dit hjem og en lavere og grøn registreringsafgift.
  • En skærpelse af straffen for indbrud, og at politiet har tilstrækkeligt med ressourcer.

Gode og frie rammer for alle familier

Familien er kernen i samfundet. Derfor skal vi skabe gode og frie rammer for alle familier. Dette uanset om familien består af én eller to forældre, om der er tale om én eller to mødre, eller om mor og far er gift eller skilt. Det skal ikke ske med detaillovgivning, men derimod med fleksible og rummelige rammer, der imødekommer de behov en moderne familie har. For os er det helt afgørende, at familierne har frihed og mulighed til selv at vælge deres livsstil og værdier. Det er hovedårsagen til, at vi er indædte modstandere af de tvungne lektiecaféer og øremærket barsel til mænd. Familierne skal selv have lov til at vælge, hvor og hvornår børnene skal lave lektier.

På samme måde er eksempelvis skattepolitik også familiepolitik for os. Vi ønsker, at staten skal tage færre af familiernes penge, således at familierne i højere grad får frihed til at leve det liv, de ønsker.

Der skal være balance og fleksibilitet for familierne

Familiepolitik bygger på en balance mellem respekt for forældrenes grundlæggende ansvar for deres børn og samfundets pligt til at opstille gode rammer. Det er samtidig en balance mellem friheden til at leve sit eget liv, efter egne valg, og ansvaret over for fællesskabet.

Det er i familien, vi henter ressourcerne, når tingene er svære. Det er i familien, børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er i familien, børnene lærer at vise omsorg og tage ansvar for andre og sig selv. For os handler det derfor om at skabe de bedste rammer for, at den enkelte familie kan skabe sammenhæng i en travl hverdag.

Rammerne skal passe til den moderne families behov for at få arbejds- og familieliv til at gå op i en højere enhed, men uden at tømme familien for funktioner og ansvar. Fleksibilitet er et af nøgleordene for at imødekomme de forskellige behov, forskellige familier har.