Det mener vi om

Danmarks forsvar og beredskab

Vores forsvarspolitik handler om at bevare og sikre et moderne forsvar, der kan gøre gavn både ude og hjemme.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En tilførelse af de nødvendige ressourcer til det danske forsvar, så vi kan leve op til vores ansvar over for vores alliancepartnere og stå rustet i forhold til fremtidens sikkerhedsudfordringer.
  • Et fortsat stærkt NATO-samarbejde, hvor vi har givet andre lande gensidigt håndslag på, at vi hjælper hinanden, når der er brug for det.

En aktiv forsvarspolitik

Det Konservative Folkeparti arbejder for en aktiv forsvarspolitik, hvor vi er med til at skabe sikkerhed og udbrede demokrati i verden. Frihed, demokrati og sikkerhed er ingen selvfølge. For Det Konservative Folkeparti vil viljen og evnen til at forsvare vort lands suverænitet og den demokratiske styreform altid være central. Som led heri skal Danmark deltage aktivt i det internationale samarbejde.

Det Konservative Folkeparti vil bevare et stærkt dansk forsvar, som kan garantere Danmarks og resten af rigsfællesskabets suverænitet. Forsvarets tre værn; hæren, søværnet og flyvevåbenet, skal til stadighed være fleksible operationelle enheder, som kan løse missioner såvel herhjemme og i udlandet. Det kræver, at vi på sigt afsætter flere midler, end vi gør i dag. Derfor vil vi i det nye forsvarsforlig kæmpe for flere ressourcer til forsvaret. Pengene skal bl.a. gå til flere værnepligtige, en gradvis opgradering af vores tre fregatter og ikke mindst en realistisk finansiering af de nye F35-kampfly.

Beredskabet, Hjemmeværnet og de værnepligtige er afgørende for Danmark

Beredskabet og Hjemmeværnet, med deres mange frivillige og fastansatte, skal stadig udgøre en markant del af det danske nødberedskab, og skal også fremadrettet indgå i vores samlede forsvar og beskyttelse af nationen. Værnepligten er i dag med til at sikre folkelig forankring og opbakning til forsvaret og beredskabet. Vi ser derfor fortsat værnepligten som et vigtigt element i bevarelse af et folkeligt forankret og stærkt dansk forsvar.

Danmark skal spille en aktiv rolle i NATO-samarbejdet

Indsatsen for at sikre fred og stabilitet gælder ikke kun direkte angreb på Danmark og vore allierede. Konflikter, borgerkrige og diktatorers krænkelser af menneskerettigheder gør det nødvendigt, at det internationale samfund reagerer aktivt og offensivt. Danmark skal spille en aktiv rolle i løsning af disse opgaver og påtage vores del af ansvaret. Derfor skal den danske forsvarsindsats bygge på en effektiv og fleksibel forsvarsorganisation og på et stærkt dansk engagement i de internationale sikkerheds- og forsvarsorganisationer. NATO-samarbejdet er hovedpunktet i den militære del af vores internationale engagement. NATO opretholder nemlig det transatlantiske engagement, der er helt afgørende for Danmarks sikkerhed.

Vi anser det internationale arbejde i organisationer som FN, OSCE og NATO som værdifuldt for at skabe tryghed og stabilitet i Europa samt andre dele af verden.