Det mener vi om

IT og den digitale udvikling

Vores IT-politik handler om at sikre, at vi griber de mange muligheder, der følger med den digitale udvikling. Men også om at sikre, at danskerne kan være trygge ved brugen af digitale løsninger og at alle kan være med.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Et Danmark, der igen bliver blandt verdens førende IT-nationer. Derfor er vi nødt til at genforhandle det snart 17 år gamle teleforlig og acceptere, at adgang til hurtigt bredbånd er en vital infrastruktur på lige fod med rindende vand og elektricitet.
  • Flere muligheder til alle for at følge med udviklingen. Vores ældre medborgere skal sikres en tilgængelig kontakt med de offentlige myndigheder.
  • Et større fokus på den dybt alvorlige trussel fra den tiltagende internetkriminalitet.

Bedre bredbåndsforbindelser til danskerne

Produktiviteten i det danske samfund hænger uløseligt sammen med den digitale infrastruktur. Øget IT-anvendelse styrker ganske enkelt virksomhedernes produktivitet. Det er blandt de vigtigste konklusioner i den nye rapport fra Produktivitetskommissionen.

Samtidig er der mange borgere spredt ud over hele landet, som tørster efter bedre bredbåndsforbindelser.

Ikke alle er begunstiget med et regionalt selskab, som investerer i fibernet. Her er det centralt at huske, at mange borgere også er enten selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsgivere eller arbejdstagere, der leverer både til samfundet og til deres arbejdsplads, når de skaber værdi fra computeren på kontoret, værkstedet eller fra hjemmet. Alle steder er produktiviteten afhængig af gode og stabile bredbåndsforbindelser.

Vi kan ikke længere tage Danmarks placering blandt verdens førende IT-nationer for givet. Vi er derfor nødt til at tage skeen i den anden hånd og tænke mere offensivt med bredbånd her i landet. Vi har brug for at få skabt et nyt politisk forlig på bredbåndsområdet, som kan afløse det snart 16 år gamle teleforlig.

Muligheder for alle og IT-kriminalitet

Udbredelsen af den digitale infrastruktur har også flere bagsider.

For det første, er det helt afgørende, at alle har mulighed for at følge med udviklingen. Det må aldrig være sådan, at det offentlige gemmer sig bag en digital mur, der gør det umuligt for vores ældste medborgere at gennemføre kontakten med de offentlige myndigheder. Har man ikke mulighed for digital selvbetjening, skal man fortsat kunne kommunikere via brev eller telefon.

For det andet udgør IT-kriminalitet en stigende trussel mod borgere, virksomheder og myndigheder. Derfor er det positivt, at man i januar 2014 etablerede et nationalt Cyber Crime Center under Rigspolitiet. Samtidig er det afgørende med et stærkere offentligt/privat samarbejde om imødegåelse af internet- og informationssikkerhedstrusler. Ideelt skal det være muligt at dele informationer om sårbarheder og konkrete internetangreb mellem berørte sikkerhedsansvarlige, uanset om de sidder i den offentlige eller private sektor. Endelig er det nødvendigt at udvikle et nødberedskab, så vi som nation kan fungere videre, hvis vigtige digitale funktioner bryder sammen under et internetangreb.