Det mener vi om

Kirke og religion

Vores kirkepolitik handler om at fastholde folkekirkens særlige rolle i samfundet, men også om at sikre alle mindretals ret til at dyrke deres egen religion i ro og mag.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En fastholdelse af, at alle borgere skal have deres religionsfrihed, men at den evangelisk-lutherske folkekirke spiller en særlig rolle i det danske samfund.
  • En bevarelse af det tætte bånd mellem stat og folkekirke af respekt for Grundloven og i anerkendelse af, at kristendommen indgår som en vigtig del af den danske identitet og det danske kulturgrundlag.
  • Mere selvstyring i folkekirken. Politikkerne skal overlade spørgsmål vedrørende teologiske og praktiske forhold til kirken selv.

Den danske folkekirke er vigtig for Danmark

Kernen i det danske samfund er forståelsen af, hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi bevæger os hen. 

Vi fastholder, at alle borgere skal have deres religionsfrihed, men at den evangelisk-lutherske folkekirke spiller en særlig rolle i det danske samfund. I Grundloven står der, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og som sådan skal understøttes af staten. Folkekirken skal ikke være en statskirke, men det tætte bånd mellem stat og folkekirke skal bevares af respekt for Grundloven og i anerkendelse af, at kristendommen indgår som en vigtig del af den danske identitet og det danske kulturgrundlag.

Vi går derfor ind for bevarelsen af en sammenhængende, dansk folkekirke, men vi mener samtidig, at politikerne så vidt muligt bør overlade spørgsmål vedrørende forkyndelse samt teologiske og praktiske forhold til kirken selv. Det sikrer, at man undgår en politisering af det kirkelige liv.

Alle har ret til at dyrke deres egen eller ingen religion

Vi har fået mange tilflyttere af forskellige, religiøse overbevisninger. Det giver mangfoldighed og er en berigelse af det danske samfund. Religionsfrihed er fæstnet i Grundloven, og vi mener, at det er vigtigt, at alle borgere føler sig frie og velkomne. Derfor vil vi stå fast på alle religiøse mindretals ret til at dyrke deres egen religion, så længe det ikke sker på bekostning af andre mennesker.