Kultur

Vores kulturpolitik handler om at bevare vores kulturarv, men også om bedre formidling af kulturkanonen og en styrket internationalisering af dansk kunst- og kulturliv.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • At bevare vores fælles kulturelle forankring. For den har skabt det Danmark, vi kender og elsker, og den vil også fremover hjælpe Danmark godt på vej.
  • At bevare vores kulturarv. Det er en vigtig samfundsopgave, og derfor bør vi støtte de store kulturinstitutioner og markedsføre Danmark internationalt.
  • Flere midler til de danske teaterscener, bedre formidling af kulturkanonen og en styrket internationalisering af dansk kunst- og kulturliv.
  • At flest mulige danskere har adgang til den bedst mulige kunst.
  • En bedre historisk indsigt blandt danskerne. Den er nemlig en forudsætning for, at man som moderne menneske kan agere i sin samtid og kende sine omgivelser i dybden, ligesom man også bliver klogere på de personer, man møder.

Kulturen skal næres og holdes i live

Kulturen giver os en forståelse af, hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi bevæger os hen. Hvis vi ikke nærer den kunst og kultur, der har skabt og vedvarende skaber Danmark, mister vi vores fælles kulturelle forankring. Derfor skal kulturen næres og holdes i live. Det er kunsten og kulturarven, der gør samfundet levende.

Dansk kultur skal støttes og bevares

Vi ønsker at sikre bevarelsen af de mange danske kulturklenodier, som skaber en kulturel forståelse i nutidens omskiftelige samfund. Derfor vil vi sikre bevarelse af såvel fortidsminder som dansk litteratur og kunst. Det gør vi gennem sikring af såvel museer og statslige kulturarvsinstitutioner, herunder Nationalmuseet, Statens Arkiver og Statens Museum for Kunst.

Det er også vigtigt at udbrede kendskabet til dansk kultur, både inden for uden for landets grænser. Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti at bevilge flere midler til de danske teaterscener, fokusere på formidlingen af kulturkanonen samt styrke internationaliseringen af dansk kunst- og kulturliv.