Landbrug og fiskeri

Vores landbrugs- og fiskeripolitik handler om at sikre landbruget og fiskeriet de bedst mulige erhvervsvilkår og samtidig tage hensyn til miljøet og den danske natur.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En sikring af, at danske landmænd fortsat er i verdensklasse og leverer mejeriprodukter, kød og grøntsager af bedste kvalitet til hele verden.
  • Forbedrede vilkår for produktionen, så succesen kan blive til endnu større til gavn for landbruget, fødevareerhvervet og i sidste ende hele Danmark i form af vækst og nye private danske arbejdspladser.
  • En styrket og fremtidssikret dansk natur, så vi kan overdrage et smukt og grønt Danmark til de kommende generationer.

Landbruget giver mange arbejdspladser og store eksportindtægter

Landbruget er en afgørende del af dansk kultur og økonomi, idet mange arbejdspladser og en stor del af vores eksportindtægter stammer fra landbrugsproduktion, skovbrug og gartnerier. Den samlede fødevareklynge beskæftiger tæt på 170.000 personer og eksporterer varer for mere end 155 milliarder kroner, hvilket gør fødevareerhvervet til en af de største enkeltstående eksportsektorer i Danmark.

Bevarelse og sikring af naturen er samtidig en konservativ mærkesag. At passe godt på naturen og de værdier naturen har skabt, er en del af den konservative generationskontrakt, hvor man ønsker at aflevere et endnu bedre samfund til næste generation, end man selv overtog.

En konkurrencedygtig fødevaresektor

Det er en helt naturlig del af Danmark, at vi sår, dyrker og høster. Fælder og planter nyt. Vi stiller skrappe krav til, hvordan produktionen af fødevarer foregår, og derfor skal vi også være opmærksomme på, at vores krav ikke ender med at give unødige arbejdsgange, store bunker af overflødigt papirarbejde eller økonomiske byrder, der står i vejen for en konkurrencedygtig fødevaresektor. For vores skrappe krav til dyrevelfærd og produktion er kun noget værd, så længe produktionen foregår her i Danmark, hvor vores krav gælder. Skubbes produktionen til udlandet, gælder der andre regler for fødevaresikkerhed, og dyrene får andre forhold.

Derfor skal der grundlæggende være sund fornuft og god balance mellem ønsket om mere natur og økologi og på den anden side det nødvendig fokus på en sund og konkurrencedygtig produktion.