Den sociale indsats

Vores socialpolitik handler om sikre de mest udsatte mennesker den nødvendige hjælp, pleje og omsorg, der kan danne grundlaget for en mere tryg, værdig og meningsfuld tilværelse.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Et bedre og mere næstekærligt samfund. Derfor må vi tage hånd om de forskelligartede problemer, vi mennesker kan blive viklet ind. Et samfund skal især måles på, hvordan det behandler sine mest udsatte medborgere.
  • En styrket indsats over for samfundets mest udsatte borgere. Vi ønsker at afsætte flere midler til socialområdet. Især vil vi hjælpe grupper som narkomaner, udsatte børn, hjemløse, mennesker med psykiske lidelser og fattige pensionister.
  • En særlig indsats rettet mod de mennesker, der er tvunget til at sove på gaden. En gruppe der har været kraftigt stigende siden 2011.

Vi skal have fokus på de mest udsatte

I Det Konservative Folkeparti er vi af den opfattelse, at den sociale indsats bør målrettes de personer, der har mest brug for det. Derfor arbejder vi for at målrette vores ydelser, så hjælpen tilfalder de allermest udsatte. Den sociale indsats skal sigte mod at styrke den enkeltes muligheder, med respekt for det enkelte menneskes evner og behov, såvel fysiske som psykiske. Sociale problemer har forskellig karakter i forskellige tilfælde. Det betyder, at mennesket skal være i centrum for ethvert tiltag. Hjælpen må aldrig blive et alibi for, at systemet kan sige, at der tages hånd om problemerne.

Det er og har altid været en konservativ hjertesag at forbedre vilkårene for de mest udsatte medborgere. Vores mål er en socialpolitik funderet i en individuel indsats, som sikrer mennesker med sociale problemer den nødvendige hjælp, pleje og omsorg, der kan danne grundlaget for en tryg, værdig og meningsfuld tilværelse. Vores fokus er derfor også på den tidlige og forebyggende indsats, hvor den enkelte med hjælp fra samfundet kan finde fodfæste igen. Vi mener, at alle børn skal have en god og tryg start på livet. Vi skal forebygge, at børn bliver socialt udsatte og fortsat bekæmpe den negative sociale arv. Vi tager også afstand fra vold i alle afskygninger – også vold i familier. Vi støtter alle, der er udsat for overgreb, og vi har forståelse for, hvor omfattende ødelæggelser det har i familierne.

Indsatsen over for udsatte grupper skal forbedres

Vi mener, at der er brug for fokus på og forbedring af indsatsen overfor en lang række af udsatte grupper i Danmark. Derfor vil vi arbejde hårdt for at forebygge sindslidelser – og vi ønsker at forbedre vilkårene for sindslidende med den nødvendige respekt for det enkelte menneske. Vi vil også øge fokus på kvindehandel og tvang af kvinder til prostitution, det er uacceptabelt at dette finder sted i et land som Danmark.

Vi mener desuden ikke, at nogen skal være nødt til at bo på gaden, og vi skal hjælpe såvel de hjemløse som stof- og alkoholmisbrugere. Handicappede skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for, for at få deres hverdag til at fungere, med respekt for det enkelte menneske. Vi står for en ældrepolitik, hvor de ældre skal kunne stole på, at de får den tryghed, omsorg og pleje, de har behov for, samtidig med at de har mulighed for at vælge mellem fleksible kvalitetstilbud, som passer til den enkeltes ønsker og behov.

Det fleksible tilbud, den skræddersyede behandling og respekten for det enkelte menneske er en rød tråd i vores socialpolitik. Ingen skal være et nummer i systemet. Men alle skal gøre, hvad de kan, for at hjælpe sig selv.