Det mener vi om

Sundhed og forebyggelse

Vores sundhedspolitik handler om at sikre flere frie valg, lige adgang til behandling og en styrkelse af de private behandlingstilbud.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Flere frie valg i forhold til behandlingstilbud og en sikring af, at alle danskere har lige adgang til behandling og omsorg. Det er vores grundlæggende sundhedspolitiske principper.
  • En styrkelse af de private behandlingstilbud og flere partnerskaber med ikke-offentlige aktører. På den måde opnår vi en bedre og mere effektiv behandling og sikrer, at vi igen opnår markante reduktioner i ventelisterne.
  • Færre skæve stigninger i brugerbetaling. Vi ønsker, at et ekspertudvalg skal se på om den eksisterende brugerbetaling kan fordeles på en mere hensigtsmæssig og socialt retfærdig måde.

Lige adgang og flere frie valg til danskerne

Konservativ sundhedspolitik bygger på et grundlæggende princip om at give patienterne flere frie valg i forhold til behandlingstilbud og samtidig sikre, at alle danskere har lige adgang til behandling og omsorg. Vi ønsker et sundhedsvæsen, hvor vores sundhedspersonale har mulighed for at prioritere tiden med patienterne og ikke skal kæmpe med administrative krav og unødigt bureaukrati.

Ændring af den nuværende struktur

Vi skylder de 2,6 millioner danskere, der hvert år behandles på et af vores sygehuse, et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor lægger vi op til at ændre den nuværende regionale struktur, der har politikere i spidsen, til en struktur med sundhedsfællesskaber anført af professionelle bestyrelser. Den nye organisering skal sikre en mere fleksibel styring af det danske sundhedsvæsen, og at de enkelte sygehuse og lægepraksisser får den nødvendige frihed til at tilbyde patienterne den bedste behandling. Konkret foreslår vi en model med fem sundhedsfællesskaber, der bygges op omkring de fem universitetshospitaler i København, Køge, Aalborg, Aarhus og Odense. Bestyrelserne skal bestå af personer med sundhedsfaglig ekspertise samt personer med erhvervserfaring inden for sundhedsområdet.

Fremtidens sundhedsvæsen skal have mere konkurrence og mere privat

Generelt skal fremtidens danske sundhedsvæsen være præget af mere konkurrence og flere private partnerskaber. I forlængelse heraf ønsker vi at styrke behandlingsgarantien, så den igen gælder alle lidelser. Samtidig vil vi indføre direkte frit valg på ambulante behandlinger og ved genoptræning. Desuden vil vi arbejde for, at de ofte meget rigide regler for forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet får et gennemsyn, så der bliver bedre plads til god ledelse, så vi opnår en mere fleksibel udnyttelse det sundhedsfaglige personales kompetencer.

Endelig skal det danske sundhedsvæsen tilføres de nødvendige midler. Vi ønsker at styrke det danske sundhedsvæsen med en milliard kroner. Desuden afsættes 11 milliarder kroner til den generelle demografiske udvikling, som blandt andet sikrer, at den enkelte patient, på trods af flere ældre, ikke kommer til at opleve en ringere service og behandling.