Uddannelse og skole

Vores uddannelsespolitik handler om, at Danmark også i fremtiden har et uddannelsessystem i verdensklasse, hvor alle har mulighed for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Et uddannelsessystem med fokus på faglighed og dannelse. Alle skal have mulighed for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt.
  • Flere muligheder til familierne for at lave lektier med deres børn, hvis det fungerer bedre for dem end at sende børnene i tvungne lektiecafé. Vi mener også, at forældre skal sørge for, at deres børn er klar til at modtage undervisning, når de møder i skole.
  • Gennemsigtighed i folkeskolen. Eleverne skal opleve, at folkeskolen er fagligt ambitiøs og åben om sine resultater. Resultaterne skal frem i lyset og evalueres.
  • Mere ro og orden i klasserne, så der bliver bedre rum til læring.

Et dansk uddannelsesniveau i verdensklasse

Det er afgørende, at vi har et dansk uddannelsesniveau i absolut verdensklasse. Konservativ uddannelsespolitik handler om både viden og dannelse. Alle dele af uddannelsessystemet skal sikreat elever og studerende får et højt fagligt niveau, fordi det er med til at skabe en rigere tilværelse for den enkelte, og fordi det bidrager til en højere produktivitet i samfundet generelt.

Børn og unge skal have et grundigt kendskab til Danmark og udlandet

Skolen skal sikre, at børn og unge får et grundigt kendskab til Danmark og andre landes historie, kultur og sprog. Uddannelsessystemet skal give børn og unge muligheder for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt uanset baggrund og økonomiske forudsætninger. Fri og lige adgang til uddannelse er en vigtig konservativ grundholdning. I uddannelsessystemet skal viden, læring og faglige færdigheder være i fokus.

Det er gennem uddannelse og oplysning, at vi lærer om de danske værdier og traditioner, der er hele grundlaget for at forstå det danske samfund. Og det er gennem uddannelse og oplysning, at vi skaffer os viden og færdigheder til at kunne åbne os mod udlandet.

Vi skal have fokus på faglighed

Vi skal styrke den almene viden og faglighed for at sikre, at Danmark er et af verdens førende videnssamfund. Vi skal kontinuerligt stille krav til vore skoler, gymnasier, universiteter, lærere – samt elever og forældre – og vi skal sørge for, at der er ordentlige rammer, hvor læring og dannelse kan trives.

Det er de dygtige, de kreative og de flittige, som i fremtidens samfund skal skabe værdierne og for at bibeholde et konkurrencedygtigt samfund, derfor er det nødvendigt, at mange flere lærer meget mere.

Vores syn på den nye skolereform

Vi er glade for, at den nye skolereform har betydet flere timer i dansk og matematik, samtidig med at der undervises i engelsk allerede i grundskolen. Vi tror på, at gode færdigheder i dansk og matematik er basale for at opnå andre kundskaber, ligesom vi anerkender, at engelsk bliver stadigt vigtigere at mestre i det globale videnssamfund.

Vi er tilhængere af lektiecaféer – de skal bare ikke være tvungne. Det har vi i Det Konservative Folkeparti ene og alene blokeret for. Børn skal have lov til at lave lektier i familiens skød, hvis det ønskes, alt andet er utidigt overfor familierne og aldeles uacceptabelt for os. Derfor skal lektiecaféerne være frivillige og ikke tvungne.