Det mener vi om

Danmarks internationale engagement

Vores udenrigspolitik handler om at fremme danske interesser og værdier i udlandet. Danmarks aktive rolle i NATO og EU er to af grundpillerne i vores internationale engagement.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Et fortsat stærkt NATO-samarbejde, som siden 1949 har sikret fred og sikkerhed i inden for alliancen.
  • En ambitiøs bistandspolitik, der støtter demokrati og handel.
  • Flere grænser for EU-politikken, og kun et styrket samarbejdet, hvis det giver mening på udvalgte områder. Vores tilgang til EU er, at øget europæisk integration ikke er et mål i sig selv.

NATO er fundamentet for vores sikkerhed

Frihed, demokrati og sikkerhed er ingen selvfølge. Viljen og evnen til at forsvare vort lands suverænitet og den demokratiske styreform vil altid være central. Som led heri skal Danmark deltage aktivt i det internationale samarbejde. NATO-samarbejdet er kernen i den militære del af vores internationale engagement. NATO opretholder desuden det transatlantiske engagement, der er helt afgørende for Danmarks sikkerhed.

Det Konservative Folkeparti vil bevare et stærkt dansk forsvar, som kan garantere Danmarks og resten af rigsfællesskabets suverænitet. For os er det vigtigt at sikre Danmarks stemme, både globalt og i EU. Derfor arbejder vi for en aktiv udenrigspolitik. Som led heri skal Danmark deltage aktivt i det internationale samarbejde i FN, NATO, OSCE og i EU. Vi vil afsætte 100 millioner kroner ekstra til udenrigstjenesten og sikre de bedst mulige vilkår og rammebetingelser for danske borgere og dansk erhvervsliv.

Vi vil styrke udenrigstjenesten

Den økonomiske vækst afhænger i høj grad af, hvor godt vi formår at koble os på verdens helt store vækstmarkeder. Derfor ønsker vi at afsætte 100 millioner kroner ekstra til udenrigstjenesten. Heraf skal 50 millioner kroner gå målrettet til at forbedre erhvervsfremmeindsatsen og dermed styrke dansk eksport. De resterende 50 millioner kroner skal gå til at øge den danske tilstedeværelse (ambassader mv.) på fremtidens vækstmarkeder i blandt andet Afrika.

En bistandspolitik der fremmer demokrati og erhvervsudvikling

Vi mener, at man i højere grad skal koble bistandspolitikken til de værdier, vi ønsker at fremme. Der bør tages hensyn til demokrati, menneskerettigheder, modvirkning af korruption og bæredygtigt miljø, når vi fremover fordeler udviklingsbistanden. Det Konservative Folkeparti vil fjerne de handelsbarrierer, der hindrer en økonomisk udvikling i tredjelande. De er skabt for at beskytte vores egne industrier mod konkurrence, men det er tydeligt, at især EU’s landbrugsstøtte er problematisk. Vi er tilhængere af et frit verdensmarked for alle produkter. Frem for en protektionistisk handelspolitik ønsker vi en offensiv handelspolitik på globalt niveau.

Et stærkt Danmark i et fælles Europa

Det er i klar dansk interesse at arbejde for maksimal indflydelse i EU. Danmark er på linje med andre mindre lande afhængig af, hvordan det går i verden omkring os, og et velfungerende og samarbejdende EU er en forudsætning for, at vi kan skabe vækst, job, sikkerhed og velstand i Europa og Danmark.

Grundlæggende er den konservative tilgang til EU, at en øget europæisk integration ikke er et mål i sig selv. Derfor skal vi sætte grænser for EU-politikken, og det europæiske samarbejde skal kun blive dybere, hvis det giver mening på udvalgte områder. Derfor er vi f.eks. tilhængere af at erstatte vores forbehold på retsområdet med en tilvalgsordning, så Danmark fortsat kan være en del af Europol. Fokus for Det Konservative Folkeparti er at sikre trygge rammer for danskerne. En globaliseret verden har vi brug for at samarbejde over grænserne for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet som narkohandel, menneskesmugling, organiseret tyveri, cyber-kriminalitet, børneporno, pædofili og menneskehandel. Til erstatning for retsforbeholdet kommer en tilvalgsordning, hvor et flertal i folketinget løbende kan sige ja eller nej til de forslag til retsligt samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse i Europa, der måtte komme. Den eneste undtagelse vil være på udlændingeområdet, her får alle aftalepartier veto mod ændringer. Det vil sige, at forslag fra EU til ændringer af de danske udlændingeregler kun kan vedtages, hvis der er enighed om det.

Vores syn på Israel-Palæstina-konflikten

Det Konservative Folkeparti støtter en tostatsløsning, hvor to stater kan leve fredeligt og trygt side om side. Noget som vi også ihærdigt og konstruktivt arbejdede for under VK-regeringen. Det var netop også under VK-regeringen, at Danmark gjorde store bestræbelser for fred tilbage i 2002. Med køreplanen for fred, som daværende udenrigsminister Per Stig Møller fik udarbejdet under Danmarks formandskab i EU, gjorde vi et betydeligt forsøg på at finde en holdbar løsning.

Vi ser anerkendelsen af en selvstændig palæstinensisk stat, som en afgørende brik i fredshandlingerne. Men en palæstinensisk stat skal være et resultat af forhandlinger mellem Israel og det palæstinensiske selvstyre, hvorfor vi ikke støtter en ensidig anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat. Selv om vi ser meget kritisk på den israelske bosættelsespolitik, anerkender vi nødvendigheden af, at Israel effektivt forsvarer sine grænser og opretholder sikkerhed for sine borgere; alt dette med respekt for menneskerettighederne.