Udlændinge og integration

Vores udlændinge- og integrationspolitik handler grundlæggende om at sikre, at Danmark også i fremtiden bygger på et stærkt værdimæssigt og kulturelt fællesskab.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En stram, ansvarlig og realistisk udlændingepolitik for Danmark. Der er kulturelle og økonomiske grænser for, hvor mange udlændinge vi kan håndtere.
  • En oprettelse af nærpolitistationer i de mest belastede områder og en støtte til de frivillige foreninger, så der er et reelt alternativ til at hænge på gaden.
  • Hårdere konsekvenser over for religiøse ekstremister, som prædiker had. Den største udlændingeudfordring, vi står overfor i dag, er på integrationsområdet, hvor parallelsamfund og religiøs ekstremisme trives.

Danmark skal fortsat være et fællesskab baseret på kristendommen

Grundlæggende drejer vores udlændinge- og integrationspolitik sig om, hvad det er for et Danmark, vi gerne vil have. Uanset om det drejer sig om, hvor mange kvoteflygtninge vi skal modtage, mængden og kvaliteten af den udenlandske arbejdskraft, som kommer til landet, eller hvordan vi integrerer de udlændinge, som allerede er kommet hertil.

Danmark er, og skal fortsat være, et sammenhængende fællesskab baseret på et kristent grundlag. Derfor er det ikke nok blot at overholde dansk lovgivning, hvis man ønsker at blive en del af det danske samfund. En grundlæggende forståelse for dansk historie, kultur og sprog er også nødvendig. Den form for sammenhængskraft vil i sig selv være med til at skabe større gensidig forståelse og mindske konflikter.

Vi skal stille krav til nye danskere

Vellykket integration afhænger også af, hvor mange, og hvem, der kommer til landet. Derfor er det helt naturligt at sortere dem, der ønsker at komme til Danmark på, hvilke evner de har, og hvor villige de er til at bidrage til fællesskabet og blive en del af det danske samfund. Men vellykket integrationspolitik bør ikke basere sig på, hvor indvandrere kommer fra, hvordan de ser ud, eller hvilken trosretning de har. Mennesker er forskellige – uanset hvor de kommer fra.

For Det Konservative Folkeparti er folks ret til at tro, tænke og tale frit fundamental. Det skal respekteres og anerkendes af alle, som kommer her til. På samme måde medfølger der også et ansvar, når man har fået adgang til at arbejde og opholde sig i Danmark. For eksempel har man ansvar for at forsørge sig selv og sine og afholde sig fra at begå kriminalitet.

Det betyder, at nye medborgere, som viser sig ikke at kunne håndtere det ansvar, ikke har noget at gøre i Danmark. Vi vil ikke acceptere, at udlændinge kommer her til landet for at udnytte vores velfærdssystem eller for at begå kriminalitet. Det vil vi heller ikke acceptere for danske medborgere. Men det er en skærpende omstændighed, hvis man er gæst her i landet, at man ikke kan opføre sig ordentligt. De personer, der ikke magter dette ansvar, og som er en trussel for det danske samfundet, skal ud.

Vi foreslår en modernisering af FN’s Flygtningekonvention

Som det ser ud nu, kan alle, der kommer hertil, søge asyl i Danmark. Den historiske folkevandring, vi er vidner til i disse år, lægger massivt pres på både Danmark og resten af Europa. Vi må indse, at den nuværende flygtningekonvention ikke er gearet til disse folkevandringer.

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at Danmark sætter sig i spidsen for at samle en koalition af lande, som vil arbejde for, at FN’s flygtningekonvention ændres, så det fremover ikke længere er muligt at søge asyl direkte i et land.

I stedet skal flygtninge udvælges i FN’s lejre i nærområderne, på baggrund af hvem, vi og FN vurderer, har størst behov for hjælp.Vi ønsker et loft over, hvor mange flygtninge inklusiv familiesammenførte, Danmark skal tage imod. Et antal vi er i stand til fysisk og økonomisk at integrere på en holdbar måde.

Den lave tilstrømning de sidste par år betyder, at vi i 2018 kunne afsætte det højeste beløb nogensinde til humanitære indsatser. Det er penge, vi har sparet på ikke at skulle sagsbehandle og indkvartere mange tusind asylansøgere. Penge, der i stedet bruges til humanitær hjælp i nærområderne, og som på sigt skal hjælpe til, at mennesker kan se en fremtid for sig selv og deres familie dér, hvor de er.