Udvikling i tredjelande

Vores udviklingspolitik handler om at give de fattigste og mest udsatte mennesker i verden flere muligheder for selv at skabe vækst og bedre levevilkår i deres egne lande.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En udviklingsbistand, der støtter demokrati og handel.
  • En fortsat overholdelse af FN-landenes fælles mål og lidt til. Vi kan ikke redde hele verden, men vi skal bære vores del af ansvaret.

Bedre levevilkår og flere muligheder for mennesker i fattige lande

Der er mennesker her i verden, som lider nød på en måde, vi ikke kender til i Danmark. I Det Konservative Folkeparti vil vi gerne hjælpe dem til bedre levevilkår, og vi fokuserer på at give disse mennesker muligheder for at kunne tage hånd om deres egen udvikling. Herhjemme skal vi huske, at pengene ikke gør godt, bare fordi de er sendt afsted – vi skal sikre, at pengene går til reel udvikling og ikke korrupte statsledere. 

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at man bør øge fokus på de værdier, der følger med udviklingsbistanden. Der skal tages højde for demokrati, menneskerettigheder, modvirkning af korruption og bæredygtigt miljø, når vi fremover fordeler udviklingsbistanden. Og vi skal sikre os en effektiv indsats, hvor færre penge går til administration, og flere penge går til reel udvikling.

Vi fokuserer på den største fattigdom

Danmark er, som et lille land, nødt til at fokusere indsatsen på en mindre gruppe af lande. Der kan vi til gengæld gøre en egentlig forskel. Vi ønsker derfor en målrettet indsats, som i højere grad koncentreres om Afrika syd for Sahara, hvor fattigdommen og dermed behovet er størst. 

Det Konservative Folkeparti vil fjerne de handelsbarrierer, der hindrer en økonomisk udvikling i tredjelande. De er skabt for at beskytte vores egne industrier mod konkurrence, men det er tydeligt, at især EU’s landbrugsstøtte er problematisk. Vi er tilhængere af et frit verdensmarked for alle produkter. Frem for en protektionistisk handelspolitik ønsker vi en offensiv handelspolitik på globalt niveau.

Udviklingslandene skal have gang i væksten

Vejen til økonomisk vækst i udviklingslandene går blandt andet gennem opstart af nye virksomheder. Derfor skal virksomhedernes vilkår forbedres, og det skal være lettere at starte ny virksomhed. Mikrokreditter har skabt gode resultater for de allermest fattige, ikke mindst kvinder, og skal derfor anvendes og styrkes som et vigtigt redskab i udviklingsbistanden.

Danmark ligger langt fremme, når det gælder omfanget og kvaliteten af udviklingsbistand. Det skal vi blive ved med, og det er nødvendigt, at vi bliver bedre. Vi vil sikre den bedst mulige støtte for hver krone, vi sender af sted. Samtidig skal vi fortsat arbejde for at styrke den internationale udviklingsbistand i eksempelvis FN- og EU-regi.