Velfærd

Vi ønsker et samfund, hvor flest muligt kan klare sig uden offentlig hjælp, og hvor vi i fællesskab giver bedre hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv.

For os er det en selvfølge, at vi tager os af hinanden i de fællesskaber, vi indgår i. Det gælder først og fremmest familien, som er det naturlige udgangspunkt for ethvert menneske.

Vi ønsker at holde fast i den medmenneskelighed og den næstekærlighed, der naturligt eksisterer mellem mennesker. Derfor støtter vi også, at vi som borgere selv beholder det ansvar, der ligger i at passe på andre. Vi er imod, at man kan deponere sit sociale ansvar gennem en skattebillet. For hvis det offentlige overtager for meget af det ansvar, der egentlig er vores eget, mister vi fornemmelsen for ansvar og den nærhed, der ligger i at hjælpe hinanden i familien, blandt venner eller i lokalsamfundet. Det offentlige skal til gengæld blive bedre til at hjælpe de mennesker, som ikke kan klare sig selv, heller ikke selvom de får en hånd fra deres familie.

Det Konservative Folkeparti arbejder derfor for et Danmark, hvor:

  • Flere borgere og familier klarer sig uden hjælp fra det offentlige
  • Vi i fællesskab giver bedre hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv
  • Borgere lettere kan gennemskue og forstå samfundets regler og love

Flere skal kunne klare sig selv

Vi arbejder for, at flere kan klare sig selv. Og hvor flere sætter en ære i at klare sig selv. De overførselsindkomster, vi skal have i Danmark, skal sikre fundamental velfærd og tryghed – ikke lighed. Vores mål er ikke, at alle får overførselsindkomster, vores mål er, at vi kun hjælper, hvor der er et reelt behov.

Har man behov for hjælp, skal man have det

Vi mener, at et samfund skal måles på, hvordan det behandler de svageste. Derfor arbejder vi for et næstekærligt samfund, hvor reelt udsatte borgere får målrettet hjælp til deres problemer.

Sociale problemer kan være komplekse. Forskellige misbrug, oplevede svigt, hjemløshed og mangel på kærlighed og omsorg kan ikke kureres med kontanter. Derfor arbejder vi mod målrettet hjælp, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske og den enkelte familie. Hvad enten løsningen er plejefamilier, hjælp på sygehuse, særlige hjemløseboliger hvor sociale viceværter fører dagligt tilsyn med beboerne eller noget helt fjerde.

Læs også: Det mener vi om sundhed
Læs også: Det mener vi om folkeskolen
Læs også: Det mener vi om socialpolitik

Det skal være lettere at finde rundt i reglerne

Velfærdssamfundet skal være effektivt, ikke bureaukratisk. I dag findes der mange tilskudsordninger, særregler og undtagelser. Vi arbejder for, at alle borgere kan overskue deres rettigheder og pligter. Herunder vil vi rydde op i de mange ordninger til fordel for en lavere skat og målrettet hjælp til samfundets svageste. For vi ønsker et samfund, hvor flest muligt kan klare sig uden offentlig hjælp, og hvor vi i fællesskab giver bedre hjælp til dem, der ikke kan klare sig selv.