Privatelivspolitik for Facebook

Senest redigeret: 17. december 2021 kl. 13:22 af Jesper Bay Eriksen

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Det Konservative Folkeparti (”vi” eller ”os”) behandler dine persondata i regi af vores Facebook-side og Instagram-profil.

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

Det Konservative Folkeparti
CVR-nr. 62 53 08 12
Christiansborg Slotsplads 1
1240 København K
Email: info@konservative.dk

2 Beskrivelse af behandlingen

Formål

Vi behandler dine persondata, når du besøger vores Facebook-side eller Instagram-profil, herunder når du interagerer med os i denne forbindelse.

Vores Facebook-side og Instagram-profil anvendes for at synliggøre og fremme Det Konservative Folkeparti og vores politiske budskaber.

Vi er fælles dataansvarlig med Facebook for indsamling af dine persondata, når du besøger, følger/synes godt om eller i øvrigt interagerer med os via vores Facebook-side eller Instagram-profil.

Du kan læse mere om aftalen vedrørende fælles dataansvar her. Facebook behandler også dine persondata til brug for Facebooks egne formål, som beskrevet i Facebook’s privatlivspolitik her.

Kategorier af persondata

Afhængigt af dine Facebook- og Instagramkontoindstillinger, kan vi behandle følgende kategorier af persondata om dig:

Almindelige persondata

 • Navn og brugernavn
 • Køn, alder og fødselsdato
 • Personlige oplysninger og andre oplysninger, som kan blive læst ud fra din Facebook profil.
 • Geografisk begrænsning
 • Muligvis adresse, emailadresse og telefonnummer
 • Enhver kommunikation, som du har med os gennem vores Facebook profil eller Instagram-profil, fx spørgsmål gennem en direkte henvendelse fra dig til os på Facebook eller Instagram.

Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig (evt. via Facebook og Instagram afhængigt dine kontoindstillinger)

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata på følgende retsgrundlag:

 • GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at fremme Det Konservative Folkeparti og vores politiske budskaber, herunder ved at interagere med borgere, som kontakter os

Modtagere

Som udgangspunkt vil dine persondata kun blive behandlet i regi af vores Facebook-side og Instagram-profil, hvorfor vi ikke vil dele dine persondata med tredjeparter.

Vi kan i særlige tilfælde behandle persondata indsamlet i regi af vores Facebook-side eller Instagram-profil udenfor vores Facebook-side eller Instagram-profil. I denne forbindelse kan vi dele dine persondata med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, herunder service leverandører og teknisk support

Opbevaringsfrister

Vi sletter som udgangspunkt ikke persondata indsamlet i forbindelse med din interaktion med vores Facebook-side eller Instagram-profil, herunder dine kommentarer på vores opslag, da vi generelt anser sådanne opslag og kommentarer som relevante for den brede samfundsdebat.

Du har selv mulighed for at redigere og slette egne kommentarer.

Facebooks opbevaring af persondata er beskrevet i Facebooks egen privatlivspolitik.

Hvis vi behandler persondata indsamlet i regi af vores Facebook-side eller Instagram-profil udenfor vores Facebook-side eller Instagram-profil, herunder for at besvare en konkrete henvendelse, vil sådanne oplysninger som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter, vi betragter din henvendelse som afsluttet.

3 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret pXå dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine persondata er baseret GDPR art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@konservative.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.