Stem konservativt til Skolevalget 2019

31. januar 2019

Mød Konservativ Ungdom på din skole

Konservativ Ungdom (KU) er verdens ældste politiske ungdomsorganisation; vi har i mere end 114 år kæmpet for et Danmark med mere frihed og med stærke traditioner. Vi har tre vigtige værdier:

Tillid

I KU har vi tillid til det samfund, vi er en del af. Hvor socialismen har en stor tillid til staten og liberalismen stoler blindt på det frie marked, mener vi, tillid skal være grundstenen i samfundet. Vi tror på, at mennesker vil hjælpe hinanden, uden nogen tvinger dem til det. Om det er din nabo, din ven eller den lokale virksomhed, der tager del i samfundet, er det alt sammen udtryk for, vi kan og skal have tillid til hinanden. Vi stoler på, danskerne kan hjælpe hinanden med at løse dagligdagens problemer, uden staten skal blande sig. Vi har et ansvar for hinanden. Derfor skal staten fylde mindre – vores medmennesker mere.

Frihed

Frihed under ansvar er en konservativ kerneværdi. Vi tror, vi som borgere i Danmark skal være frie til at tænke, tale og handle som vi vil, så længe vi husker på ansvaret for omverdenen. Danmarks Grundlov giver os rettigheder som fx ytringsfrihed, religionsfrihed og retten til at samle os. De frihedsrettigheder kæmper KU for at bevare, da de er vigtige dele af vores kultur og samfund. Med de rettigheder kommer en pris; det er at vi må stå til ansvar og tage aktivt del i samfundet ved at stemme, deltage i foreninger eller andre ting, der gavner samfundet. Med frihed følger også ansvaret for sig selv, sin familie, sit samfund og sit land.

Traditioner

Alle samfund bygger på fællesskaber og traditioner; især det danske. Vi har et skønt kongehus, et demokrati og folkekirken, som er central for landets historie og værdier. Vi skal bevare vores traditioner, da de binder os sammen og skaber sammenhæng. Danmark er mere end det. Lokalsamfundene har deres egne unikke traditioner. Vi har foreninger, vi har mærkedage og meget andet der er bundet op på traditioner. Udvikling og fremskridt er godt, men det skal altid ske med udgangspunkt i vores traditioner og kultur.