Privatlivspolitik for whistleblowerordning

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Det Konservative Folkeparti (“Partiet“, “vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med indberetninger til Partiets whistleblowerordning.

Nedenfor beskrives nærmere hvilken behandling af personoplysninger, der finder sted, og hvilke rettigheder du har, hvis der rapporteres om dig via whistleblowerordningen, samt dine rettigheder, hvis du benytter whistleblowerordningen til at foretage en indberetning om en anden person.

Der henvises i øvrigt til Partiets retningslinjer, hvor du kan læse, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem der kan indberettes om.

Denne politik vedrører kun håndtering og undersøgelse af indberetninger under whistleblowerordningen. Politikken skal derfor – i forhold til ansatte og medlemmer – ses i sammenhæng med Partiets øvrige relevante politikker og procedurer.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Det Konservative Folkeparti
Cvr-nr.: 62 53 08 12
Christiansborg Slot 1
1218 København K
Email: info@konservative.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1 Frivillig whistleblowerordning

Det følgende beskriver, hvordan Partiet behandler oplysninger om den person, der indberettes om, den person, der foretager indberetningen (“Whistlebloweren“), samt eventuelle tredjepersoner, f.eks. vidner, som omtales i indberetningen i forbindelse med indberetninger til Partiets frivillige whistleblowerordning.

Formål #1

Håndtering og undersøgelse af indberetninger modtaget under Partiets whistleblowerordning vedrørende:

 • Den indberettede person

Vi henviser i øvrigt til punkt 4 nedenfor om konsekvenser ved behandlingen.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, e-mail, telefonnummer,
 • Øvrige oplysninger, som indgår i indberetningen.

Følsomme oplysninger, herunder oplysninger om seksuelle forhold kan indgå i behandlingen.

Oplysninger om potentielle strafbare forhold kan ligeledes indgå i behandlingen.

Kilder

Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:

 • Plesner Advokatpartnerselskab
 • Ansatte hos Partiet
 • Medlemmer af Partiet
 • Frivillige
 • Eksterne personer, der ikke har nogen forbindelse til Partiet.
 • Vidner, bipersoner eller øvrige personer med tilknytning til det indberettede forhold, som er nævnt i indberetningen, men som ikke er den indberettede person.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR, artikel 6.1.f: Nødvendig for forfølgelsen af Partiets legitime interesse i at få belyst de faktuelle forhold i relation til indberetning af forhold under whistleblowerordningen. Denne belysning af de faktuelle forhold er bl.a. af afgørende betydning for Partiets mulighed for at vurdere, om den indberettede person skal sanktioneres, herunder i form af eksklusion eller lignende.
 • GDPR, artikel 9.2.f: Nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Partiets behandling af følsomme oplysninger er nødvendig for at kunne vurdere, om den indberettede person skal sanktioneres, herunder i form af eksklusion eller lignende.
 • DBL § 8, stk. 3, 2.pkt.: Nødvendig for forfølgelsen af Partiets legitime interesse i at få belyst de faktuelle forhold i relation til indberetning af forhold under whistleblowerordningen. Denne belysning af de faktuelle forhold er af afgørende betydning for Partiets mulighed for at vurdere, om den indberettede person skal sanktioneres, herunder i form af eksklusion eller lignende.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Plesner advokatpartnerselskab
 • IT-leverandører
 • Eksterne rådgivere
 • Politiet
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Datatilsynet og andre relevante myndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Oplysningerne opbevares så længe undersøgelsen pågår. Opbevaringsperioden afhænger af udfaldet af undersøgelsen.
 • Indberetninger i Ordningen slettes som udgangspunkt efter 45 dage, medmindre Partiet har en legitim grund til fortsat opbevaring.
 • Indberetninger, der falder uden for Ordningen, men i øvrigt ikke fremstår grundløse, videregives til Partiets generalsekretær, hvor de behandles i overensstemmelse med Partiets relevante politikker og procedurer.
 • Indberetninger der viser sig grundløse afsluttes i Ordningen straks og slettes inden for 45 dage fra konstateringen af, at indberetningen måtte anses for grundløs.
 • Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller til anden myndighed opbevares oplysningerne mindst så længe undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.
 • Oplysningerne opbevares i øvrigt i overensstemmelse med Partiets slettepolitik.

Formål #2

Håndtering og undersøgelse af indberetninger modtaget under Partiets whistleblowerordning vedrørende:

 • Whistlebloweren

Hvis der opstår mistanke om, at der er tale om en bevidst falsk indberetning omfatter dette formål også undersøgelse af indberetteren i sådanne situationer. Vi henviser i den forbindelse til punkt 4 nedenfor om konsekvenser ved behandlingen.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig forudsat, at din indberetning ikke er anonym

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, e-mail, telefonnummer
 • Din indberetnings indhold

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig som led i håndteringen af selve indberetningen – medmindre du vælger at anføre sådanne oplysninger om dig selv.

Oplysninger om potentielle strafbare forhold kan  indgå i behandlingen, hvis der er mistanke om, at der er foretaget en bevidst falsk indberetning.

Kilder

Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:

 • Plesner Advokatpartnerselskab
 • Dig
 • Den indberettede person
 • Vidner, bipersoner eller øvrige personer med tilknytning til det indberettede forhold, som du har nævnt i din indberetning, men som ikke er den indberettede person

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR, artikel 6.1.f: Nødvendig for forfølgelsen af Partiets legitime interesse i at få belyst de faktuelle forhold i relation til indberetning af forhold under whistleblowerordningen. Denne belysning af de faktuelle forhold er bl.a. af afgørende betydning for Partiets mulighed for at vurdere, om den indberettede person skal sanktioneres, herunder i form af eksklusion eller lignende.
 • GDPR, artikel 9.2.f: Nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Partiets behandling af følsomme oplysninger er nødvendig for at kunne vurdere, om den indberettede person skal sanktioneres, herunder i form af eksklusion eller lignende.
 • DBL § 8, stk. 3, 2.pkt.: Nødvendig for forfølgelsen af Partiets legitime interesse i at få belyst, om whistlebloweren har foretaget en bevidst falsk indberetning. Denne belysning er af afgørende betydning for at sikre, at der ikke sker misbrug af ordningen, hvilket både kan være skadeligt for ordningens integritet og for de indberettede personer.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Plesner advokatpartnerselskab
 • IT-leverandører
 • Eksterne rådgivere
 • Revisor
 • Politiet
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Datatilsynet og andre relevante myndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Oplysningerne opbevares så længe undersøgelsen pågår. Opbevaringsperioden afhænger af udfaldet af undersøgelsen.
 • Indberetninger i Ordningen slettes som udgangspunkt efter 45 dage, medmindre Partiet har en legitim grund til fortsat opbevaring.
 • Indberetninger, der falder uden for Ordningen, men i øvrigt ikke fremstår grundløse, videregives til Partiets generalsekretær hvor de behandles i overensstemmelse med Partiets relevante politikker og procedurer.
 • Indberetninger der viser sig grundløse afsluttes i Ordningen straks og slettes inden for 45 dage fra konstateringen af, at indberetningen måtte anses for grundløs.
 • Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller til anden myndighed opbevares oplysningerne mindst så længe undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.
 • Oplysningerne opbevares i øvrigt i overensstemmelse med Partiets slettepolitik.

Formål #3

Håndtering og undersøgelse af indberetninger modtaget under Partiets whistleblowerordning vedrørende:

 • Vidner, bipersoner eller andre tredjepersoner, som er nævnt i eller på anden måde tilknyttet et indberettede forhold.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Din tilknytning til indberetningen
 • Øvrige oplysninger, som indgår i indberetningen

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig som led i håndteringen af selve indberetningen. Det kan dog ikke udelukkes, at indberetningen i visse situationer kan indeholde følsomme oplysninger om dig, fx oplysninger om seksuelle forhold.

Kilder

Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:

 • Plesner Advokatpartnerselskab
 • Whistlebloweren
 • Den indberettede person
 • Andre vidner, bipersoner eller øvrige personer med tilknytning til det indberettede forhold, som også er nævnt i indberetningen, men som ikke er den indberettede person

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • GDPR, artikel 6.1.f: Nødvendig for forfølgelsen af Partiets legitime interesse i at få belyst de faktuelle forhold i relation til indberetning af forhold under whistleblowerordningen. Denne belysning af de faktuelle forhold er bl.a. af afgørende betydning for Partiets mulighed for at vurdere, om den indberettede person skal sanktioneres, herunder i form af eksklusion eller lignende.
 • GDPR, artikel 9.2.f: Nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Partiets behandling af følsomme oplysninger er nødvendig for at kunne vurdere, om den indberettede person skal sanktioneres, herunder i form af eksklusion eller lignende.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Plesner advokatpartnerselskab
 • IT-leverandører
 • Eksterne rådgivere
 • Politiet
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Datatilsynet og andre relevante myndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Oplysningerne opbevares så længe undersøgelsen pågår. Opbevaringsperioden afhænger af udfaldet af undersøgelsen.
 • Indberetninger i Ordningen slettes som udgangspunkt efter 45 dage, medmindre Partiet har en legitim grund til fortsat opbevaring.
 • Indberetninger, der falder uden for Ordningen, men i øvrigt ikke fremstår grundløse, videregives til Partiets generalsekretær, hvor de behandles i overensstemmelse med Partiets relevante politikker og procedurer.
 • Indberetninger der viser sig grundløse afsluttes i Ordningen straks og slettes inden for 45 dage fra konstateringen af, at indberetningen måtte anses for grundløs.
 • Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller til anden myndighed opbevares oplysningerne mindst så længe undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.
 • Oplysningerne opbevares i øvrigt i overensstemmelse med Partiets slettepolitik.

3. Orientering til den anmeldte og berigtigelse

Hvis der bliver indrapporteret om dig via whistleblowerordningen, vil du blive underrettet hurtigst muligt efter at en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret, og du vil i den forbindelse få information om: 

 • Identiteten på den/de personer, som er ansvarlige for undersøgelsen af anmeldelsen
 • En beskrivelse af anmeldelsens indhold

Som anført nedenfor i afsnittet om dine generelle rettigheder, har du ret til at få indsigt i anmeldelsen, der er indgivet om dig.

Du har også ret til at anmode om at få berigtiget information i anmeldelsen, som du mener er urigtig, vildledende eller ufuldstændig. Hvis din anmodning om berigtigelse ikke kan imødekommes, vil oplysningerne blive suppleret med dine bemærkninger.

4. Konsekvenser ved behandlingen

Indberetning til og undersøgelse af indberetninger til whistleblowerordningen kan have betydelige konsekvenser for den berørte/indberettede person, idet indberetninger kan vedrøre overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af f.eks. lovgivning, således som ordningen i øvrigt er afgrænset i Partiets whistleblowerpolitik. Indberetninger kan således kunne få strafferetlige eller, såfremt den indberettede person er ansat hos Partiet, ansættelsesretlige konsekvenser for den indberettede person, herunder f.eks. politianmeldelse eller afskedigelse. Derudover vil indberetninger kunne få konsekvenser i forhold til den indberettede persons medlemskab af Partiet, f.eks. i form af eksklusion.

Tilsvarende kan indberetning til whistleblowerordningen have betydelige konsekvenser for whistlebloweren, hvis der er tale om en bevidst falsk indberetning. Sådanne tilfælde kan bl.a. få strafferetlige eller, såfremt whistlebloweren person er ansat hos Partiet, ansættelsesretlige konsekvenser, herunder f.eks. politianmeldelse eller afskedigelse.  

Whistleblowerens opmærksomhed henledes i øvrigt til, at det i forbindelse med en undersøgelse af det indberettede forhold, vil være nødvendigt at forelægge indberetningen for den indberettede person. Såfremt whistlebloweren har foretaget en anonym indberetning, kan denne anonymitet ikke altid opretholdes, idet der er, afhængig af den konkrete indberetning,  en sandsynlighed for, at whistleblowerens identitet kan udledes af indberetningen.

Under alle omstændigheder gør vi for god ordens skyld opmærksom på at whistlebloweren, den indberettede person samt eventuelle vidner, som måtte omtales i indberetningen, mv.,  efter persondataforordningens artikel 15, som udgangspunkt har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles om dem som led i indberetningen. Der kan dog i visse konkrete situationer gøres undtagelse til indsigtsretten, hvis betingelserne i f.eks. persondataforordningens artikel 15.4. eller databeskyttelseslovens § 22 er opfyldt. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvis indsigt i konkrete oplysninger vil krænke andres, herunder indberetterens, rettigheder. Partiet kan dermed være forpligtet til at give oplysninger indeholdt i indberetningen til den person hvis personoplysninger behandles i indberetningen.. Konservativ Ungdom kan dermed ikke udelukke, at den pågældende person, f.eks. den indberettede person, kan udlede whistleblowerens identitet i sådanne tilfælde, hvorfor anonymiteten ikke kan opretholdes.

5. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Dine personoplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS.

6. Dine generelle rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger:

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning) (se ovenfor under behandlingsgrundlag), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få slettet oplysninger om dig i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Julie Jensen-Bendtsen, jjb@konservative.dk, telefon 6162 3233.

7. IT-Politik

For ansatte hos Partiet henvises i øvrigt til Partiets personalehåndbog, som indeholder information om Partiets IT og e-mailpolitik.

8. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at tage kontakt til Julie Jensen-Bendtsen, jjb@konservative.dk, telefon 6162 3233.

Sidst opdateret: 4. november 2022