Forside|Bedre hjælp til børn i udsatte familier

Nyt udspil: Bedre hjælp til børn i udsatte familier

Det skal være trygt at vokse op i Danmark. Vi har som samfund en forpligtelse til at sikre, at alle børn uanset baggrund får den støtte og omsorg, som er nødvendig for at få en god start på livet. Derfor fremlægger Det Konservative Folkeparti et udspil, der skal sikre, at også børn fra udsatte familier får den nødvendige støtte.

Fem hovedelementer

1

Flere pædagoger i børnehaven

2

Flere sundhedsplejersker

3

Familiens hus

4

Hjælp til civilsamfundet

5

Bedre beskyttelse af børn

Som skolelærer igennem mere end 10 år, har jeg set de små størrelser begynde i skole. Nogle går ubekymrede igennem livet, og andre bærer på en tung bagage. Familien er der, vi finder tryghed, men når familien ikke i sig selv kan være den trygge base, så må samfundet træde til.

Søren Pape, Partiformand

Vi skal have et særligt fokus på de børn, der vokser op i udsatte familier. Hvor hverdagen måske ikke altid opleves så stabil som hjemme ved legekammeraten. Hvor de små kan have problemer, som ingen børn burde have.

Børne- og socialpolitik er en konservativ mærkesag, og i denne regeringsperiode har vi med Børne- og Socialminister Mai Mercado i spidsen igen sat fokus på socialpolitikken. Vi har indført et 1.000-dagesprogram, som sætter fokus på de afgørende første 1.000 dage af barnets liv. Det har betydet, at der er kommet, og kommer, endnu flere pædagoger i dagtilbuddene, bedre rådgivning til udsatte familier og en stærkere sundhedspleje.

Nu er vi klar med udspillet ”En bedre chance i livet”, som består af fem forslag, der er målrettet børn i udsatte familier.

Vi lever i et fantastisk samfund. Men der findes desværre børn i Danmark, som ikke får den støtte, som de har brug for. Det rører mig dybt, når jeg hører deres historier, og vi har selvfølgelig et ansvar for at sikre deres trivsel og udvikling.

Mai Mercado, Børne- og socialminister

1. Familiens hus

Familiens hus er en helhedsorienteret hjælp til unge forældre. Det er et samarbejde mellem civilsamfund og kommune. Her møder man familien i øjenhøjde og ikke som myndighed. Her får man hjælp fra graviditet til fødsel til den første tid. Måske har mor brug for hjælp til at forene forældreskab og uddannelse, eller far skal videre efter at have været på kontanthjælp.

Familiens hus har været et konservativt projekt siden de blev oprettet, og mødrehjælpen driver to centre med stor succes i Esbjerg og Høje-Taastrup. Her har man positive erfaringer med et stærkt samarbejde mellem civilsamfund og kommune i én enhed, der møder familien, der hvor de er. Vi vil gerne udbrede Familiens Hus til resten af landet.

Derfor afsætter vi 212 millioner kroner over fire år til at etablere og drive ti ny centre fordelt i alle fem regioner.

2. Flere sundhedsplejersker

Det er også et fælles ansvar at sikre vores børns sundhed. Sundhedsplejersken bydes velkommen i alle hjem – og traditionelt også i de udsatte familier. Det giver sundhedsplejersken en nøgleposition i arbejdet med de udsatte familier. Vi ved, at der er familier, der kan have behov for ekstra besøg af en sundhedsplejerske. Derfor har vi lavet målrettet sundhedspleje til udsatte børn. Den ordning vil vi gerne udvide.

Derfor afsætter vi 160 millioner kroner over de næste fire år til sundhedsplejen målrettet børn fra udsatte familier.

3. En styrkelse af civilsamfundet

Det er selvfølgelig ikke kun det offentlige, der tilbyder støtte til landets udsatte børn og unge. Civilsamfundet bør spille en helt central rolle i den tidlige indsats. Heldigvis har vi et stærkt foreningsliv i Danmark. Men vi vil gerne styrke samarbejdet mellem kommuner og organisationer, så udsatte børnefamilier møder en samlet indsats.

Derfor afsætter vi 30 millioner kroner til en ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser for sårbare og udsatte familier varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger.

4. Bedre beskyttelse af børn af misbrugere

Nogle børn bringes til verden af en mor, der har et alkohol- eller stofmisbrug. Vi skal gøre alt, hvad der er muligt, for at få disse kvinder ud af deres misbrug. Derfor vil vi gerne oprette misbrugscentre specifikt målrettet gravide kvinder. Det er uhyggeligt, at vi i dag accepterer, at børn bliver født med skader pådraget af deres mødre under graviditeten pga. misbrug. Børn skal ikke komme til verden med abstinenser og hjerneskade.

Derfor afsætter vi en pulje på 30 millioner kroner over de næste fire år til to nye misbrugscentre for gravide kvinder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

5. Flere pædagoger i dagtilbuddene

Dagtilbud spiller en central rolle ift. at give børn de kompetencer, som de får brug for i deres videre udvikling. Alle børn skal trives og have et stærkt fundament, som de kan bygge videre på. Børn fra udsatte familier har et særligt behov for pædagogisk uddannet personale. Vi har tilført 460 pædagoger ekstra til danske vuggestuer med en høj andel af børn fra udsatte familier. Nu vil vi gerne have fokus på børnehaverne også. Derfor vil vi afsætte 500 millioner kroner over de næste fire år til mere pædagogisk personale, som skal målrettes til de børnehaver, hvor der er flest børn fra udsatte og sårbare familier. Det svarer til 248 nye fuldtidsansatte.