Tour de Danmark 2021: Lær det konservative felt at kende

 

Som dagene går, rykker kommunal- og regionrådsvalget den 16. november tættere på. Derfor er Politisk Horisont taget på en mindre danmarksturné og har talt med ildsjæle fra det konservative bagland, som her giver en forsmag på deres forventninger, indsats og ambitioner.

Læsø:

Konservativt fodfæste på øen

I landets yngste konservative vælgerforening er man i fuld gang med forberedelserne til kommunalvalget og knokler med politikudviklingen. Det drejer sig både om generelle emner, men også øens særtegn.

“Vi går ud med fem-seks hovedpunkter for at gøre det overskueligt. Det har bl.a. med færgeselskabet, ældrepleje, erhverv, turisme og naturen at gøre,” forklarer vælgerforeningsformand Henrik Mouritzen.

Sidste gang stillede partiet også op på øen gennem foreningen i Frederikshavn og fik 71 stemmer. Nu håber den nye vælgerforening, der allerede har mere end fordoblet sit medlemstal fra fire til 10, på at sparke døren ind til byrådet.

“Vi kæmper for at få markeret Det Konservative Folkeparti på Læsø. Ambitionerne er, at vi som minimum skal have én ind i byrådet, og at vi får fodfæste på øen,” forklarer Henrik Mouritzen. 

Ringkøbing-Skjern:

Nyt liv i landets største kommune

I Ringkøbing-Skjern har partiet ikke været repræsenteret i en lang årrække. Det ændrede sig i 2019, da det mangeårige byrådsmedlem Lennart Qvist meldte sig ind i partiet. Nu er stemningen for alvor ved at vende.

”Vi har fået mange nye medlemmer og en nystartet KU-forening. Hele den positive spiral, som vi er inde i, trækker jo flere til,” forklarer Lars-Henrik Hyttel, der er kasserer og medlemsansvarlig i Ringkøbing-Skjern.  

Foreningen håber, at medvinden kan omsættes til flere byrådsmedlemmer ved valget i november, så også vælgerne hopper med ombord på den konservative bølge.

“Vi satser på minimum to mandater. Med den fremgang, som vi har, og den positive stemning omkring partiet vil vi altså ikke nøjes med ét mandat. Der er vi simpelthen nødt til at sætte barren højere,” siger Lars-Henrik Hyttel.

Hedensted:

Tager sig gerne af benarbejdet

Den 52-årige sygeplejerske Marlene Rønnow Jørgensen har været aktivt medlem i Hedensteds vælgerforening siden 2019. Hun er særligt drevet af den gensidige respekt i foreningen, og at alles input bliver anerkendt.
 
”Jeg har ikke så meget forstand på politik, men jeg har holdninger til meget, og jeg vil gerne gøre min indflydelse gældende uden nødvendigvis at skulle stille op,” forklarer hun.

Hun bidrager til den gode stemning ved at bage kage til møder og hjælper også med at indhente økonomisk støtte fra erhvervsdrivende. Personligt vil Marlene Rønnow Jørgensen meget gerne hjælpe især ældreplejen.

”Jeg vil gerne satse på egenomsorg i ældreplejen, eksempelvis ved at samle mindre grupper af ældre, der kan spise sammen, for at højne deres livskvalitet, mindske ensomhed og frigive penge,” siger hun.

Kerteminde:

Går efter borgmesterposten

I Kertemindes vælgerforening ved de om nogen, hvad der skal til for at få et godt kommunalvalg. Ved seneste valg gik de fra 5,6 procent til hele 21,4 procent af stemmerne i den østfynske kommune. 

“Vi fik inspiration fra den norske statsministers valgkampagne. Det handler om at være positiv, glad, humoristisk og vigtigst af alt ordentlig,” forklarer spidskandidat Klavs Norup Lauridsen.

Nu går de konservative i Kerteminde efter endnu et godt valg og mest mulig indflydelse, hvilket også betyder borgmesterposten, hvis alt går vel. Her er opskriften til sejr den samme som sidst, nemlig et skarpt hold af kandidater.

“Vi har et godt mix: Folk i alle aldre, af begge køn, med erhvervserfaring fra det offentlige og private. Og så skal vi også være geografisk til stede i hele kommunen,” lyder det fra spidskandidaten.

Ringsted:

Vil have unge vælgere i folden

I Ringsted satser et yngre kampagnehold på at få kandidaten Benjamin Pedersen valgt ind i byrådet. Her er alderen og den sprudlende energi en fællesnævner for kandidaten og hans team såvel som deres målgruppe.

”Vores primære mål er at vinde terræn hos de unge førstegangsvælgere,” forklarer Frederik Faebo Larsen, der er kampagneleder for Benjamin Pedersen i Ringsted og selv aktiv i Konservativ Ungdom.

Her skal især sociale medier være med til at fange de unges opmærksomhed. Det er et godt redskab til at præsentere sine budskaber med lidt kant, forklarer kampagnelederen. 

“Der er ikke mange konkurrenter til det segment, så vi ser et stort potentiale i at målrette vores kampagner til netop unge. Vi tror på, at det handler om at tale til unge på deres sprog,” siger Frederik Faebo Larsen.