Forside|Konservativ retspolitik

Konservativ retspolitik giver mere tryghed

Konservativ retspolitik virker. Og det giver mere tryghed. I Søren Papes tid som justitsminister har vi øget antallet af politibetjente, hævet straffen for grov kriminalitet, smidt historisk mange bandemedlemmer i fængsel og forbedret forholdene for ofre.

Fem hovedelementer i vores retspolitik

1

Flere betjente

2

Hårdere straffe

3

Pres på banderne

4

Udvisning af kriminelle udlændinge

5

Bedre forhold for ofre

Det er min fornemste opgave som justitsminister, at passe på danskerne. Ganske almindelige og lovlydige danskere skal kunne føle sig trygge – uanset hvor i landet de bor eller befinder sig.

Søren Pape, partiformand og justitsminister

Konservative resultater på retspolitikken:

  • Over 400 bandekriminelle er i fængsel. Det svarer til, at en ud af tre registrerede bandemedlemmer er bag tremmer.
  • Der er indledt en historisk opløsningssag mod LTF, som der også er udstedt et foreløbigt forbud mod.
  • Der er udstedt syv samlingsstedsforbud som følge af ny rockerborgslov (Holbæk, Hvidovre, København, Lolland, Rødovre, Sorø, Egedal).
  • Ved udgangen af 2019 har vi tilført 600 betjente – det er det højeste antal siden 2010.
  • Vi udsender dobbelt så mange kriminelle udlændinge, som man gjorde i 2011.
  • Vi har tilført 150 flere betjente til det det lokale og nære politiarbejde og samlet 400 lokalbetjente.
  • 250 betjente er tilbage i egne kredse grundet forsvarets og hjemmeværnets hjælp med bl.a. bevogtningsopgaver.
  • Vi har ottedoblet bødestraffen for hvidvask og fordoblet antallet af efterforskere på hvidvaskområdet (SØIK).

 

1. Flere betjente

Vi har i dag det højeste antal betjente i Danmark siden 2010. Vi har 600 flere betjente ved udgangen af 2019, end der var i 2015. Vi har fordoblet antallet af efterforskere på hvidvaskområdet i SØIK. Vi har sikret 150 flere betjente til det lokale og nære politiarbejde.

Vi har tilført mere mandskab og givet politiet bedre redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Langt flere politistuderende, en ny politikadetuddannelse og bistand fra bl.a. forsvaret har frigjort et stort antal betjente. Politiet er derfor nu tilbage i egne politikredse.

2. Hårdere straffe

Kriminalitet skal have mærkbare konsekvenser. Vi skal sikre, at stafniveauet i Danmark afspejler forbrydelsens karakter. Derfor har vi hævet straffen for en række lovovertrædelser.

Vi har sat straffen for grov vold op og fordoblet minimusstraffen for at bære våben. Vi har indført en selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven, så indbrud ikke længere straffes efter tyveriparagraffen.

Og vi har hævet straffen for indbrud begået, mens ofrene er hjemme.

3. Pres på banderne

Vi har lagt et massivt pres på banderne med bandepakken. Og historisk mange bandemedlemmer sidder i dag bag tremmer. Det betyder, at én ud af tre registrerede bandekriminelle i dag sidder i fængsel. Der er udstedt et midlertidigt forbud mod banden Loyal to Familia i forbindelse med den historiske opløsningssag. Og det er nu muligt for kommuner og politi at lukke de såkaldte rockerborge.  

4. Udvisning af kriminelle udlændinge

Det skal være nemmere at udvise kriminelle udlændinge

Udlændinge, der begår grov kriminalitet, har intet at gøre i Danmark. Derfor gik vi til kanten og skærpede udvisningsreglerne i forbindelse med Bandepakke III. Og derfor skal det nu være muligt at udvise kriminelle, der er tiltalt i straffesager, selvom de ikke møder op i retten. Særligt omrejsende kriminelle udgør et problem. De forsinker retssagerne, og det skal der sættes en stopper for.

Udenlandske kriminelle skal ikke afsone i Danmark

Udvisningsdømte kriminelle skal ikke belaste det danske fængselsvæsen og det danske samfund. Derfor er ambitionen at etablere fængselspladser i udlandet, så udenlandske kriminelle afsoner deres fængselsstraffe uden for Danmarks grænser.

5. Bedre forhold for ofre

Hvad enten, der er tale om vold, voldtægt eller digitale sexkrænkelser skal ofrene ikke være i tvivl om, at samfundet er på deres side. Vi har afskaffet forældelsesfristerne for gerningsmænds strafansvar i sager om seksuelt misbrugte børn. Vi har forhøjet tortgodtgørelsen i sager om seksuelle krænkelser. Og vi har sikret bedre vilkår for ofre for voldtægt.