Forside|Tryghedsudspil

Tryghedspakke:
Mere tryghed og sikkerhed for danskerne

Alle danskere fortjener at føle sig trygge. Derfor skal straffen for kriminalitet være høj og konsekvent. Samtidig er det et mål i sig selv, at personer, der har begået grove forbrydelser, sidder bag lås og slå og dermed er afholdt fra at begå ny kriminalitet. Det handler om retfærdighed – særligt for ofrene.

Læs hele vores tryghedspakke her

Tre hovedelementer

1

Tryghed i nattelivet

 

2

Vanvidskørsel

3

Bandekrimalitet

Alle danskere fortjener at føle sig trygge, hvor de bor. Men der er stadig problemer i Danmark med kriminalitet og utryghed, særligt i de belastede boligområder og i nattelivet. En tryghedsundersøgelse fra 2021 viser, at for borgere i særligt udsatte boligområder er det kun 70 procent, der er trygge i deres nabolag.

Der er også markant flere borgere i udsatte boligområder, der har oplevet rocker- og bandeaktiviteter, hvor de bor. Det gælder for 32 procent af borgerne i de særligt udsatte boligområder, mens det samme gør sig gældende for 11 procent af borgerne i resten af Danmark.

Skiftende regeringer har fremlagt forskellige tiltag med henblik på at øge trygheden og sikkerheden for lovlydige danskere. Heriblandt tre bandepakker, indsatsen mod ungdomskriminalitet ’Alle handlinger har konsekvenser’ og senest ’Et tryggere Danmark’.

For Det Konservative Folkeparti er det et selvstændigt mål, at man kan føle sig tryg alle steder i Danmark på alle tider af døgnet. Hvad enten det er i nattelivet, i belastede boligområder eller i et tilfældigt villakvarter.

Vores unge skal kunne more sig i byen uden frygt for at få puttet noget i deres drink eller for at blive slået ned. Man skal sikkert kunne tage offentlig transport uden frygt for grupper af unge mænd, der dominerer og tyranniserer det offentlige rum. Og der skal være en hård og konsekvent straf til dem, der overtræder vores love og fælles spilleregler.

Derfor skal det skal have store konsekvenser, hvis man vender fællesskabet ryggen for at blive en del af en kriminel bande. Bandernes hensynsløse adfærd skal mødes med hårde straffe, der utvetydigt viser samfundets afstandtagen, og banderne skal fortsat presses og generes af myndighederne, hvor det er muligt.

1. Tryghed i natteliv

Straffelovens strafferammer for vold og voldtægt overlader i vidt omfang et betydeligt skøn til domstolene med hensyn til udmåling af straf, fordi strafferammen skal kunne favne bredt. Desværre viser eksempler på domsafsigelser, at der fortsat afsiges meget milde domme for vold og voldtægt.
Dertil kommer, at bl.a. drugging er et stigende problem i det danske natteliv.
For Det Konservative Folkeparti er det afgørende, at unge mennesker kan færdes trygt og sikkert i nattelivet. Derfor indeholder vores tryghedspakke en række forslag, som skal styrke trygheden i det danske natteliv.

2. Vanvidskørsel

I 2021 vedtog et bredt flertal, at straffen for overtrædelse af straffelovens § 249, 2. pkt. om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder skulle fordobles. Lovændringerne trådte i kraft den 1. marts 2021. Flere domsafsigelser viser imidlertid, at der fortsat dømmes mildt, og at strafferammen langt fra udnyttes, når der falder dom for vanvidskørsel.
For Det Konservative Folkeparti er det afgørende, at alle kan færdes trygt på vejer og stræder uden at frygte for sit liv. Derfor indeholder vores tryghedspakke en række forslag, der skærper straffen markant for vanvidskørsel.

3. Bandekriminalitet

Vi er nået langt i kampen mod bander, men der er stadig områder, hvor de kriminelle hærger og spreder frygt og utryghed. Eksempelvis har 32 procent af borgerne i særligt udsatte boligområder oplevet rocker- og bandeaktiviteter, hvor de bor.
I Det Konservative Folkeparti mener vi, at det skal have store konsekvenser, hvis man vender fællesskabet ryggen for at blive en del af en kriminel bande. Bandernes hensynsløse adfærd skal mødes med hårde straffe, der utvetydigt viser samfundets afstandtagen, og banderne skal fortsat presses og generes af myndighederne, hvor det er muligt.
Derfor indeholder vores tryghedspakke en række forslag, der skal gøre livet som kriminel endnu mere besværligt for medlemmer af bander og rockergrupper.

Det Konservative Folkeparti er et lov- og ordensparti. Det har vi altid været. Det er garanten for et samfund, hvor der er rart og trygt at være for alle. Det betyder naturligvis også, at der må følge en straf, hvis lovene overtrædes. Hensynet til ofrets rettigheder skal altid stå foran hensynet til den kriminelle.